HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
2014-20182010-2014ProgrammaMijn prioriteitenWat ontbreekt?
Openbare ruimte
Gemeente en inwoners zijn daar samen verantwoordelijk voor. Met elkaar staan wij voor een groene, schone, mooie, bloemrijke en veilige leefomgeving. PUUR NOORDWIJK gaat daarbij door met het bestrijding van verloedering en vervuiling. Ook door het consequent blijven aanpakken van schandplekken. Daarnaast blijven er voldoende vuilnisbakken en -containers die goed worden onderhouden en frequent geleegd. Er komt een speciaal meldpunt voor rolstoel en scootmobiel onvriendelijke wegen en stoepen. Onze toegangswegen en rotondes zijn dankzij groen en bloemenpracht ons visitekaartje. Onze openbare ruimte is en blijft daardoor prachtig en onderscheidend van de regio.
Wat heeft de Noordwijkse inwoner eraan?