HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Vragen over Groot Hoogwaak !6-6-2016
Voor PUUR Noordwijk is het van groot belang dat de Noordwijker die voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt zorg van kwaliteit ontvangt. Daarnaast is het voor ons van belang dat voor de plus minus 70 Noordwijkse hulpen bij het huishouden hun werk behouden blijft.

PUUR Noordwijk hecht daarbij aan zorg voor de Noordwijker door de Noordwijker. Daarom treft het besluit van Groot Hoogwaak om te stoppen met het aanbieden van Hulp bij het Huishouden ons in het hart!

Wij stellen daarom vandaag de volgende vragen aan het college.

--

Noordwijk, 5 juni 2016
 
Artikel 38 Reglement van Orde 2016 – Schriftelijke vragen over beëindigen Hulp bij het Huishouden vanuit de WMO door Groot Hoogwaak, brief 26 mei 2016
 
 
Geacht College,
 
In haar brief van 26 mei jl. heeft de directeur-bestuurder van Groot Hoogwaak, mevrouw Hoogendoorn, de gemeente Noordwijk op de hoogte gesteld van haar besluit per 1 januari 2017 te stoppen met het aanbieden van Huishoudelijk Hulp aan Noordwijkers.
 
Gezien het feit dat wij in de gemeenteraad in aanwezigheid van mevrouw Hoogendoorn uitgebreid gesproken hebben over de financiering van Huishoudelijke Hulp komt dit besluit voor de fractie van PUUR Noordwijk onverwacht. Onze fractie dacht juist door het aanpassen van de tarieven voor Huishoudelijke Hulp Groot Hoogwaak voldoende tegemoet te zijn gekomen, zodat de Noordwijker nog jarenlang van haar dienst verzekerd kon zijn.
 
Voor PUUR Noordwijk is het van groot belang dat de Noordwijker die voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt zorg van kwaliteit ontvangt. Daarnaast is het voor ons van belang dat voor de plus minus 70 Noordwijkse hulpen bij het huishouden hun werk behouden blijft. PUUR Noordwijk hecht aan zorg voor de Noordwijker door de Noordwijker. Juist daarom treft het besluit van Groot Hoogwaak ons in het hart.
 
De fractie heeft met betrekking tot de brief van Groot Hoogwaak en uw antwoord daarop de volgende vragen:
 
  1. Wat zijn de redenen dat na de door de gemeenteraad goedgekeurde aanpassingen de tarieven voor Groot Hoogwaak (nog steeds) niet kostendekkend zijn? Graag zouden we zien dat u voor de beantwoording uw oor te luister legt bij Groot Hoogwaak.
  2. Was het bij het college bekend dat de aangepaste tarieven voor Groot Hoogwaak niet kostendekkend zouden zijn voor het (blijven) leveren van Huishoudelijke Hulp?
  3. Zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad daarover niet geïnformeerd? En waarom heeft u geen tarief voorgesteld aan de gemeenteraad waarmee Groot Hoogwaak wel Huishoudelijke Hulp kan blijven leveren?
  4. Zo nee, waarom heeft u zich niet eerst laten informeren over de tarieven die Groot Hoogwaak nodig heeft om Huishoudelijke Hulp te (kunnen) blijven leveren?
  5. Is het mogelijk dat het financiële kostenplaatje alsnog beoordeeld wordt door een onafhankelijke financieel deskundige. Dit gezien het feit dat andere zorginstellingen financieel wel goed uit kunnen komen met de vastgestelde bijdragen.
  6. Hoe denkt het college te garanderen dat
  1. De kwaliteit van de Huishoudelijke Hulp daadwerkelijk op niveau blijft?
  2. De Noordwijkse huishoudelijke hulpen de zorg kunnen blijven geven aan onze Noordwijkers en dit tevens tegen een gelijk salaris?
  3. Door de komst van zorgaanbieders vanuit de regio de Huishoudelijke Hulp niet op afstand van onze Noordwijkers komt te staan?
  4. De Noordwijker in de toekomst het vertrouwde gezicht blijft zien en niet wekelijks een andere hulp over de vloer krijgt.
 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.
 
 
Hoogachtend,
de fractie van PUUR Noordwijk
 
Taetske T. Visser-Danser
fractievoorzitter
LAAT ONS actueel blijven!