HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Noordwijkse begroting voorzichtig positief28-9-2011
Ondanks een positief saldo van 730.000 euro dit jaar blijft de gemeente Noordwijk voorzichtig met de begroting. De OZB gaat niet omhoog, wel wordt gekeken naar de kostendekkendheid van de rioolheffing. Noordwijk is voorzichtig omdat er bezuinigingen vanuit het rijk komen. Zo is nog onduidelijk hoe de financiering van de sociale werkplaatsen gaat. Mogelijk wordt de belasting op kabels in de grond, het zogenoemde precariorecht, afgeschaft. Dat zou ruim 1 miljoen euro schelen. Verder worden nu nog kosten berekend van beheer van wegen, groen en riolering. Zo’n 500.000 is hiervoor al gereserveerd.

Het vernieuwde sportcomplex aan de Duinwetering staat in de begroting voor 8 miljoen in de boeken, maar daarover moet nog worden beslist. In de begroting staan ook de kosten van het afscheid van burgemeester Groen (36.000 euro) en de organisatie van het uitreiken van de blauwe vlag volgend jaar (34.000 euro). Sommige kosten zijn nog niet bekend. Zo heeft de Noordwijkse Reddingsbrigade nieuwe strandposten nodig die wellicht jaarrond blijven staan. Tijdens de presentatie van zijn tiende begroting meldde wethouder Van Duin dat samenwerking met andere gemeente tot nu toe tonnen oplevert. De raad moet nog met de begroting akkoord gaan.

Klik hier voor de totale begroting: http://www.noordwijk.nl/Docs/INTERNET/Algemeen/V7%20programma%20Begroting%202012%20Definitief%2020%20sept%202011.pdf

BRON: RTV NENS
LAAT ONS actueel blijven!