HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Gemeente Noordwijk, mantelzorg vriendelijk!10-11-2013
Gemeente Noordwijk is erkend mantelzorgvriendelijk. Het staat al op de website van de stichting Werk & Mantelzorg. En vandaag, tijdens een feestelijke bijeenkomst, krijgt de gemeente deze kwalificatie daadwerkelijk uitgereikt. De erkenning betekent dat de gemeente het waardeert als medewerkers mantelzorgtaken vervullen. En bereid is om, daar waar dat kan, ‘mee te bewegen’. Erkende organisaties zullen zeker als rolmodel naar buiten treden en actief andere organisaties stimuleren om het thema werk en mantelzorg te agenderen.

Zorgwethouder Leon van Ast (PUUR NOORDWIJK) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers vanuit de gemeente.  Hij vindt het belangrijk dat werkgevers hun personeel in de gelegenheid stelt te ‘mantelzorgen’. De gemeente heeft in de ogen van de wethouder een voorbeeldrol.

Bedrijven doen er wat hem betreft verstandig aan om mantelzorgvriendelijk te worden. “In de toekomst neemt de behoefte aan mantelzorgers toe. Bedrijven krijgen daarmee te maken. Hun medewerkers willen kunnen mantelzorgen zonder dat er direct aan hun inzet, loyaliteit of professionalisme wordt getwijfeld”, aldus de wethouder.

“Medewerkers willen wat flexibiliteit van hun werkgever, net zoals werkende ouders met kinderen dat wensen. Misschien gaat de kwalificatie Erkend Mantelzorgvriendelijk een rol spelen op de arbeidsmarkt. Wordt het een positief signaal dat doorslag gaat geven of je wel of niet voor een baas wilt werken. Het zou zo maar eens kunnen.”

Mantelzorg heeft in Noordwijk alle aandacht. De gemeente heeft de afgelopen jaren de lokale zorg voor de mantelzorgers stevig geherstructureerd en opnieuw ingericht. Mede onder druk van afnemende budgeten. Na het opzetten van een nieuwe structuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering dicht bij de mensen zelf kwam te liggen, is er werk gemaakt van onder meer een professionele begeleiding van de Noordwijkse mantelzorgers. Daarbij is de hulp ingeroepen van een bekend Noordwijkse zorginstelling Groot-Hoogwaak.

Enkele acties in volgelvlucht. De doelgroep werd nauwgezet in kaart gebracht. Gegevens werden verwerkt tot goed toegankelijke bestanden. Er bleken in Noordwijk meer dan 1700 mensen mantelzorg te verlenen. Ook werd de groep geënquêteerd om hun wensen en behoeften in kaart te brengen. De aanpak richtte zich op ondersteuning. Daarnaast initieert gemeente Noordwijk netwerkbijeenkomsten om de omgeving van de mantelzorger bewust te maken van wat een mantelzorger doet en wat dit betekent. De gemeente nodigt daarbij diverse betrokkenen uit: buurtzorg, de apotheker, de huisarts, maar ook de werkgever.

“Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Hoe voorkomen we dat gemotiveerde en goedwillende mensen nare spanningen ervaren tussen hun verplichtingen. Van een gemeente die maatschappelijk verantwoord ondernemen wil mag je verwachten dat ze het goede voorbeeld geeft. De erkenning is binnen. Het is nu zaak in Noordwijk meer bedrijven aan de kant van de ondersteuning van mantelzorger te krijgen."

LAAT ONS actueel blijven!