HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Steun onze verkiezingscampagne. Doe PUUR een gift!13-12-2013
Beste Noordwijkers,

Afgelopen woensdag hebben wij een geweldig avond beleeft met al onze leden. Onze volkpartij met ondernemers leeft en bruist van de energie! Ook het besluit van onze ledenvergadering om Minister Plasterk om toestemming te vragen met 80 kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan (www.puurnoordwijk.nl/?store=nieuws_detail&id=955&pageID=98) heeft al heel wat stof doen opwaaien. Lokaal maar ook nationaal! Geweldig dat wij dankzij jullie betrokkenheid en bereidheid voor PUUR NOORDWIJK op- en uit te komen weer zo’n vliegende start maken. Daarmee gaan we onze koppositie verder versterken en uitbouwen. Met jullie! Onze inwoners als energieke ambassadeurs. Jullie zijn ons ‘Oog & Oor’ in de Noordwijkse samenleving.  

Maaaar, wij moeten ook onze verkiezingsboodschap weer met behulp van posters, de website, advertenties, de radio, flyers, ludieke acties en interviews presenteren en voor het voetlicht brengen. Ook dat is nodig om zoveel mogelijk inwoners weer voor het lokale geluid van PUUR NOORDWIJK te laten kiezen.

En mensen bereiken kost geld. Veel geld. Zeker ook omdat wij als lokale partij geen landelijke financiële bijdrage en ondersteuning krijgen en bovendien volledig onafhankelijk zijn en willen blijven. Bij ons dus geen grote ondernemers die de campagnekas volstorten. Wel betrokken inwoners die een gift doen omdat ze weten dat wij dankzij hun financiele bijdragen een spreekwoordelijke vuist kunnen maken om voor hun belangen op te komen.

Onze permanente campagne van de afgelopen vier jaar is daarnaast vooral financieel gesteund door onze actieve politici. Zij helpen onze partij door jaarlijks een vrijwillige gift over te maken van 75 euro (commissieleden), 800 euro (raadsleden) en 3.200 euro (wethouders). Natuurlijk hebben wij daar ook een deel van gespaard voor de verkiezingscampagne 2014 maar dat bedrag is niet genoeg. Als PUUR NOORDWIJK de grootste partij wil blijven is meer financiële armslag noodzakelijk om het geluid van de inwoners maximaal voor het voetlicht te brengen.  

Wij willen je dan ook heel onbeleefd en geheel vrijblijvend vragen een gift voor PUUR NOORDWIJK te overwegen. Help onze partij aan voldoende campagne budget. Steun ons en doe PUUR een gift door nog voor 31 december 2013 een bedrag over te maken.

Daarmee is je gift mogelijk bovendien fiscaal aftrekbaar voor 2013 in de inkomstenbelasting (mits je het drempelbedrag overschrijdt). Voor 2013 kun je de giften in aftrek brengen voor zover deze samen zowel 60 euro als minimaal 1% van het verzamelinkomen te boven gaan (tot 10%). PUUR NOORDWIJK is bovendien een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling waardoor deze voor giftenaftrek erkend wordt door onze nationale belastingdienst. Controleer het zelf: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Of en voor hoeveel €€ je ons wilt steunen is natuurlijk niet aan ons. Een bedrag van 10 euro, 50 euro, 250 euro of 1250 euro? Wij zijn dankbaar voor elke gift. Giften tot 4500 euro blijven bovendien vertrouwelijk en zullen en hoeven niet openbaar gemaakt te worden volgens de nationale wetgever (en volgens het door de leden vastgestelde giftenreglement).
Meer hierover op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie-en-burgerschap/politieke-partijen/subsidie-en-giften-politieke-partijen

Je kunt eventuele giften overmaken op ons rekening nummer: NL27RABO0155054651
Ten name van: PUUR NOORDWIJK onder vermelding van ‘gift GR2014’.
Let op! Na de hoofdletter O van RABO staat een cijfer 0 in het rekeningnummer.

Wij danken je namens PUUR NOORDWIJK alvast voor een eventuele gift voor onze campagne en hopen ook op je steun te mogen rekenen.

Tijdens de verkiezingscampagne maar bovenal in het stemhokje op 19 maar 2014! Op naar een overwinning van het lokale geluid!

Met PURE groet,

Rob Duijndam
Voorzitter 


LAAT ONS actueel blijven!