HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
5 maart: discussieavond over alcohol op paracommerciele locaties3-3-2014

Woensdag 5 maart aanstaande organiseert PUUR NOORDWIJK (Danielle Brink-Musters, Cock Jue en Taetske Visser-Danser) een avond over alcohol gebruik in paracommerciele locaties. De avond staat onder voorzitterschap van Erwin van der Aart en zal starten om 19.30 uur starten in het Hof van Breloft - Nieuwe Zeeweg 27. De avond wordt gehouden omdat per 1 januari 2014 de nieuwe Drank en Horeca Wet (hierna DHW) in werking is getreden. 

Volgens de nieuwe DHW moeten nu bij gemeentelijke verordening -  binnen een termijn van 1 jaar  - regels worden opgesteld waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden als zij alcoholhoudende drank verstrekken. Dit  ook ter voorkoming van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca. Hiertegen staat evenwel - in tegenstelling tot de vroegere situatie bij de individuele vergunningverlening  - geen rechtsgang open.

Die regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

- de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcohol mag worden verstrekt;
- de in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals  bruiloften en partijen;
- de in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

De  regels mogen naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon verschillend zijn. Dit betekent dat aan studentenverenigingen door een gemeente andere regels kunnen worden opgelegd dan aan bijvoorbeeld sportverenigingen of buurthuizen.

In de nieuwe DHW wordt verder nog bepaald dat de burgemeester paracommerciële rechtspersonen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard  voor aaneengesloten  periodes van ten hoogste 12 dagen ontheffing van de eisen kan verlenen!

Het opstellen van een lokale verordening is de bevoegdheid van de burgemeester.

PUUR NOORDWIJK wil graag van HOREN van de Horeca, de detailhandel, het Jeugd- en Jongerenwerk en (sport)verenigingen hoe zij de invulling van de lokale verordening ZIEN. De verzamelde informatie zal met burgemeester Lokker gedeeld worden, zodat hij een juiste afweging kan maken bij het opstellen van regels voor de Noordwijkse verordening paracommercie. Daarmee BEREIKEN we een optimale invulling van de nieuwe horeca regels in Noordwijk.

LAAT ONS actueel blijven!