HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Beoogde coalitie krijgt steeds meer vorm28-4-2014
Ruim een week zijn de beoogde coalitiepartners Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GL en D66 intensief met elkaar in overleg om tot collegevorming te komen. De gesprekken verlopen constructief en in goede sfeer.

Afgesproken is dat elke partner met tenminste één wethouder in het nieuwe college wordt vertegenwoordigd. Dit betekent een college van 5 (deel)tijdwethouders binnen een formatie van 3,8 fte. Daarmee is het gelukt een bezuiniging te realiseren ten opzichte van de huidige situatie waarbij er sprake is van 4 fte. Het aantal van 5 wethouders heeft als bijkomend voordeel dat binnen het college een evenwichtige stemverhouding kan worden verzekerd en dat de portefeuille ‘sociaal domein’, die de komende jaren veel aandacht gaat vragen met de drie decentralisaties van de zorg, aandacht krijgt die noodzakelijk is.

Centraal in de aanpak van het nieuwe college staat het direct betrekken van inwoners bij het realiseren van vernieuwingen in het beleid. Zij worden vroeg in het planproces gevraagd om actief mee te denken en te doen. Ook worden inwoners gestimuleerd zelf ideeën te bedenken bij vraagstukken en daar tevens naar eigen vermogen een bijdrage aan te leveren.

Ook is op andere punten inmiddels concrete voortgang geboekt zoals:

1.

de overbrugging van de verschillende opvattingen over de bestuurlijke samenwerking in de regio, waarbij de focus niet alleen op Katwijk maar ook op de andere vier gemeente in de Bollenstreek wordt gericht  (Bollen6).

2.
de samenstelling van de vijf wethouderportefeuilles op hoofdlijnen.

De gesprekken vinden plaats onder leiding van de heer Ewout Cassee, die voor deze rol is gevraagd door de 4 coalitiepartners.

In de komende week worden de gesprekken vervolgd om uiteindelijk medio mei tot een vernieuwend en breed gedragen coalitieakkoord op hoofdlijnen te komen.

LAAT ONS actueel blijven!