HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
De politieke erfenis van Bronsgeest29-4-2015
Puur Noordwijk is meerdere keren gevraagd met betrekking tot het bouwen in Bronsgeest uit te leggen wat nu toch deze “politieke erfenis is” en waarom ze daar toch wil gaan bouwen. Graag motiveren we daarom onze voorkeur voor woningbouw in Bronsgeest. 

Als achtergrond speelt daarbij dat eind jaren 80 begin 90 de gronden van 
Bronsgeest door de gemeenteraad van Noordwijk zijn aangekocht voor woningbouw. Dit gebeurde op aanraden van de tot het CDA behorende wethouder ruimtelijke ordening Victor Salman.

Over deze aankopen is indertijd, maar ook de afgelopen jaren veel te doen geweest. Dit is o.a. uitvoerig in het externe onderzoeksrapport “Gedane zaken nemen geen keer” van de gemeenteraad in 2004 beschreven. Dit rapport treft u aan op de gemeentelijke website:

Eindrapport van de onderzoekscommissie financiën

Hier tref je naar de hoofd onderzoeksrapportage "Recht door Zee" ook het rapport “Gedane zaken nemen geen keer” aan. Een lijvig rapport waarbij de conclusie en bijlage 1 een beeld geven wat zich toen met betrekking tot Bronsgeest en Offem Zuid (“de omklap”) in de gemeenteraad van Noordwijk heeft afgespeeld. 

Sinds die tijd zit er op de grond Bronsgeest een bouwbestemming en is er veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd. In lijn met nieuwe wetgeving wordt de huidige gemeenteraad door de accountant gedwongen een besluit te nemen. Waarbij er 2 keuzes zijn:

1.
De huidige boekwaarde Bronsgeest van 15 miljoen euro af schrijven. Dit is noodzakelijk indien we het gehele gebied ‘helemaal open’ willen houden

of

2. een gedeelte bebouwen met woningen.

15 Miljoen afschrijven is naar de overtuiging van de fractie van PUUR Noordwijk onverantwoord. Mede ook omdat wij daarmee de Noordwijkse starters de kans op betaalbare starterswoningen ontnemen. De grond in Bronsgeest is eigendom van de gemeente en kan daardoor gunstiger voor deze doelgroep ontwikkeld worden, dan dat er alsnog ergens anders relatief dure grond moet worden aangekocht. De politieke erfenis uit de jaren 80 en 90 dwingt ons om er een bouw ontwikkeling plaats te laten vinden.

Dit is dan ook de reden dat een deel van de bollengrond bebouwd gaat worden. Hierbij zal Puur zich hard maken voor een zorgvuldige planontwikkeling, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en een groene entree verzekerd blijft. Zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de bollenpracht in de maand april.

Berichten vanuit nota bene het CDA zelf, dat de coalitie 
LAAT ONS actueel blijven!