HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 APRIL26-3-2015
UITNODIGING
 
Geacht Puur Noordwijk lid,
 
Graag nodigt het bestuur u uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 1 april 2015. De ALV wordt gehouden in Hotel Zonne, Rembrandtweg 17 in Noordwijk. Aanvangstijdstip: 20.00u.
 
De agenda luidt als volgt.
 
 1. Opening & Mededelingen
 2. Verslag van de vergadering van 27 november 2014
 3. Financieel Jaarverslag 2014
 4. Verslag kascommissie en decharge
 5. Begroting 2015
 6. Update vanuit de fractie
 7. Update vanuit het college
 8. Bronsgeest
 9. Windmolenparken
 10. Omgevingsvisie 2030
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 
Graag hoort het bestuur van u of u bij de vergadering aanwezig kunt zijn.
 
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten volgende week woensdag.
 
Hartelijke groet,
 
Ada Alkemade
 
LAAT ONS actueel blijven!