Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Beste lezer,

Hierbij ontvang je de Nieuwsflash van PUUR NOORDWIJK naar aanleiding van de raadsvergadering van 26 februari jl..

De Nieuwsflash maakt onderdeel uit van onze maandelijkse communicatie waarin de fractie uitleg geeft van de door haar gevaren politieke koers. Op deze manier houden wij je op de hoogte van wat er speelt in de Noordwijkse politiek.

PUUR NOORDWIJK hecht grote waarde aan de bewonerscultuur. Dat betekent voor de fractie dat het algemeen belang van Noordwijk, van inwoners en ondernemers voorop staat. Bij elk te nemen raadsbesluit stellen wij ons dan ook de vraag “Wat heeft de Noordwijker eraan?”

Het team van PUUR NOORDWIJK dat actief is op het gemeentehuis bestaat uit 7 raadsleden, 2 commissieleden en 2 wethouders. Dagelijks vol enthousiasme aan de slag voor Noordwijk en haar inwoners. Met OOG & OOR voor wat er leeft onder de Noordwijkse inwoners. Jouw inbreng is hierbij voor de fractie van groot belang. Blijf ons daarom informeren en ondersteunen. Aarzel niet om ons met vragen, opmerkingen en suggesties voor beleid te benaderen. Dit kan per mail (
voornaam@puurnoordwijk.nl) of via info@puurnoordwijk.nl, via onze website en natuurlijk per telefoon.

Ook zonder specifieke vragen of opmerkingen ben je vrijdag 7  maart a.s. weer welkom op de OOG & OOR Ochtend om 10.30 uur in ’t Trefpunt. Daarnaast staat de deur van het gemeentehuis, waar PUUR NOORDWIJK iedere 1e en laatste maandag van de maand om 20.00 uur fractieoverleg heeft, altijd voor je open.

Met PUUR vriendelijke groet,

Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter

ps:
vergeet niet foto's te sturen naar info@puurnoordwijk.nl van je PUUR TAS (al dan niet in handen van een bekende, vriend of familielid). Elke dag geven we koffie met appelgebak voor twee personen bij de Koele Costa weg.
Zwembad BinnenZee        
De realisatie van het zwembad BinnenZee staat (financieel) los van de rechtsverhouding met Heijmans. Om een zwembad loze periode te voorkomen is het zwembad betaald uit eigen middelen en bovendien is de exploitatie voor de komende 20 jaar gedekt in de gemeentebegroting. Daarnaast is ook al voorzien in een “spaarpotje” voor groot onderhoud ter waarde van 4 miljoen. Noordwijk kan dus nu maar ook over 20 jaar genieten van een mooi zwembad.
Naar aanleiding van de door wethouder Gerben van Duin (PUUR NOORDWIJK) georganiseerde armoedeconferentie werden door PUUR NOORDWIJK, CDA, VVD en PC 3 moties ingediend en aangenomen.
Nu een inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum rechtsgeldig is ingediend door de Noordwijkerhoutse lijsttrekker van Noordwijk Zelfstandig,  is de besluitvorming over het agendapunt “Samenwerking tussen de gemeenten Katwijk en Noordwijk” met maximaal 2 maanden uitgesteld.
Naar aanleiding van onvoorziene problemen met de uitvoering van de Referendumverordening 2011 is deze aangepast door een raadsbrede werkgroep onder leiding van PUUR NOORDWIJK raadslid Erwin van der Aart. Erwin was ook degene die in 2011 namens PUUR met een initiatiefvoorstel voor een Referendumverordening kwam.
Op verschillende locaties in Noordwijk, w.o. de Hoofdstraat, Parallelboulevard, de Bomstraat, van Panhuysstraat, het Wantveld, de Astrid Boulevard zijn problemen geconstateerd door  de hoogte van het grondwater. Dit veroorzaakt veel ongemak voor de betrokkenen. MKB’ers  en inwoners hadden hun voorraad en opslag in deze kelders liggen.
AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE