HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Geslaagde 2e Oog & Oor ochtend in het Trefpunt9-12-2010
Op vrijdag 3 december jl. heeft PUUR NOORDWIJK, in aanwezigheid van bestuurs- fractie- en commissie leden, haar tweede OOG & OOR Ochtend georganiseerd in het Trefpunt. Het doel van deze bijeenkomsten is dat PUUR NOORDWIJK er grote waarde aan hecht om te horen wat er actueel speelt onder de Noordwijkse inwoners. Op de eerste bijeenkomst die werd gehouden in november werd er een levendige discussie gevoerd over o.a. het huidige woonruimte verdeelsysteem “Woonzicht”. Uiteraard kwam het probleem van de niet op gang komende doorstroming ter sprake. Al pratende kwamen er ook mogelijke oplossingen naar voren. Voor de fractieleden is het horen van dit soort signalen uit de Noordwijkse samenleving erg bruikbaar om hun vertegenwoordigende taak goed uit te kunnen voeren.

Ditmaal was de inbreng van de aanwezigen gericht op de recent, in de commissie van de gemeenteraad, besproken beleidsnotitie “Wijkgericht Werken”. De conclusie was dat, er om toch meer duidelijkheid en inzicht te krijgen in deze nota, het organiseren van een hoorzitting voor de inwoners van Noordwijk de aangewezen weg is. Daarnaast kwam het probleem van overlast ter sprake. De omwonenden rond de Grent worden wekelijks geconfronteerd met o.a. fietsen die over hekjes gekwakt worden, ruiten die ingegooid worden en niet te vergeten met het lawaai dat met dit alles gepaard gaat. De fractieleden hebben het op zich genomen hiernaar binnen het gemeentehuis verder onderzoek te doen.
De volgende OOG& OOR Ochtend zal gehouden worden op vrijdag 7 januari U bent dan ook van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen over wat er zich afspeelt in Noordwijk en in de Noordwijkse Politiek. Wij zien u dan graag tussen 10.30 en 12.00 uur in het Trefpunt.
LAAT ONS actueel blijven!