HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
NIEUWS UIT DE FRACTIE16-7-2012
HET IS TIJD!!!

Tijd voor doorstroming, tijd om het stokje door te geven……………..
Hak van Nes, raadslid en fractievoorzitter namens PUUR NOORDWIJK gaat met ingang van 1 augustus 2012 de gemeenteraad verlaten.
Na een lange tijd deel uitgemaakt te hebben van de Noordwijkse politiek en gemeenteraad  vertrekt onze fractievoorzitter. Hak heeft aangegeven dat hij met een gerust hart terugtreedt. PUUR NOORDWIJK heeft in de afgelopen periode bewezen een speler te zijn van betekenis in het politieke krachtenveld. Dat hij daar zelf een steentje aan heeft bijgedragen valt niet te ontkennen. Maar nu de fractie als een huis staat vindt hij het ook tijd om het stokje door te geven.

Doorstroming (daar hebben we bij  volkshuisvesting de mond van vol) is ook in het politieke landschap zinvol. Het aantreden van nieuwe mensen die met bevlogenheid en frisse ideeën hun steentje willen bijdragen aan het wel en wee van Noordwijk en haar inwoners is goed. Er is dan ook niets mis met een stapje terug en uiteraard langs de zijlijn de fractie en partij met raad en daad van advies te dienen. Dat laatste heeft hij zich ook uitdrukkelijk voorgenomen en daar is PUUR NOORDWIJK natuurlijk heel blij mee.

Hak blijft immers gewoon in Noordwijk wonen en kan dan ook zeer nabij betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de fractie. Er was al enige tijd een ruis over een op handen zijnd vertrek, maar dan vooral ingegeven door een verhuizing naar buiten Noordwijk. Nee zo makkelijk komt men niet van hem af. Hak heeft er uitdrukkelijk voor gekozen midden in het zomerreces te vertrekken. Dat biedt een mooie gelegenheid om in de opvolging te voorzien. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook in het Presidium waar Hak de laatste jaren voorzitter van was.  
PUUR NOORDWIJK betreurt het besluit dat Hak neemt want hij is nog volop betrokken en beschikt over een geweldige kennis. Maar er is ook begrip en respect voor het feit om juist terwijl je er nog zo midden instaat deze stap te zetten. Fractie, wethouders en bestuur weten dat zij waar nodig een beroep kunnen blijven doen op Hak en dat maakt zijn vertrek uit de actieve politiek niet tot een afscheid.  Inmiddels heeft de fractie in zijn opvolging als fractievoorzitter voorzien en zal Taetske Visser – Danser deze plaats gaan innemen.
LAAT ONS actueel blijven!