HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Eerlijkere verdeling rioolbelasting per 2013 (ten gunste van onze inwo8-10-2012
De gemeenteraad van Noordwijk heeft afgelopen week gedurende de commissievergadering voor de derde keer gesproken over een nieuwe systematiek om de Noordwijkse rioolbelasting te berekenen. Wat PUUR NOORDWIJK betreft was dat tevens de laatste keer en komt er per 2013 een eerlijkere verdeling van de rioolbelasting, ten gunst van onze inwoners! Het valt niet langer uit te leggen dat grote hotels, bedrijven of verzorgingscentra evenveel rioolbelasting betalen als een Noordwijks huishouden. Wij zetten daarom per 2013 in op een nieuwe tarievenstelsel waarin de verbruikers van niet-woningen op basis van hun verbruik worden belast.

Op dit moment is het zo dat een bewoner van een eengezinswoning hetzelfde bedrag, te weten €134, aan rioolbelasting betaalt als een 5* hotel. Maar het tarief voor diezelfde eengezinswoning is ook hetzelfde als de huidige rioolbelasting voor heel ’s Heerenloo. Een oneerlijke en absurde situatie die onze inwoners ernstig benadeeld. De Noordwijkse inwoners betalen feitelijk als jarenlang veel te veel rioolbelasting en de grootverbruikers te weinig.

Daarom heeft PUUR NOORDWIJK medio 2011 een motie ingediend waarin het college van B&W werd opgeroepen met een nieuwe rioolbelastingsysteem te komen welke een eerlijkere verdeling van de rioolbelasting moest opleveren. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is afgelopen commissievergadering voor de derde keer gesproken over mogelijke nieuwe toerekeningmodellen.

Wat PUUR NOORDWIJK betreft is daarmee meer dan voldoende de tijd genomen om na te denken over (de effecten) van een nieuw systeem van rioolbelasting en kunnen per 2013 de tarieven voor de rioolbelasting worden aangepast. Wij eisen daarom actie zodat in het nieuwe jaar de onrechtvaardige toerekening van rioollasten (gelijke tarieven voor groot en klein gebruikers) doorbroken wordt.

Per 2013 moet de ‘vervuiler’ wat PUUR NOORDWIJK betreft op basis van zijn verbruik een eerlijk deel van de rioollasten betalen. Hoe? Door de eigenaar van een eengezinswoning een vast bedrag, te weten € 125 te laten betalen tot een waterverbruik van 300m³. Verbruikt iemand vervolgens meer water, zoals bijvoorbeeld hotels, bedrijven en/of zorginstellingen? Dan dient voor hen, op basis van het aantal m³ waterverbruik, het maximum tarief voor de rioolbelasting op € 1.250 per 2013 en € 2.500 per 2014 komen te liggen.

Op die manier betalen grootverbruikers als ‘vervuilers’ hun eerlijke deel en kunnen de tarieven voor onze inwoners bovendien met 7% omlaag. Een welkome lastenverlichting voor onze Noordwijkers in deze financieel uitdagende tijden. Bovendien wordt daarmee eindelijk de absurde situatie beëindigd dat een eengezinswoning hetzelfde betaalt als een grootverbruiker. PUUR NOORDWIJK overweegt daartoe in de gemeenteraad van 24 oktober een nieuwe motie in te dienen.
LAAT ONS actueel blijven!