HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Zorgvuldige toetsing nieuwbouwplannen Hotels van Oranje8-10-2012
De Hotels van Oranje hebben de gemeente Noordwijk gevraagd in te stemmen met hun principe verzoek voor hun nieuwbouwplannen op de K.W. Boulevard. Dit zeer ambitieuze plan, van internationale omvang, gaat naast het realiseren van een tweetal luxe appartementgebouwen (Residence Oranje) uit van een extra voorinvestering in een extra hoog parkeerdek zodat dit in een later economisch gunstiger stadium omgebouwd kan worden tot Noordwijk International Conventions Center (NICC). Daarnaast omvat het plan de toevoeging van een extra hotel verdieping op de Hotels van Oranje zelf. Al met al een grote kans voor onze badplaats om daarmee een duurzame kwaliteitsimpuls voor Noordwijk te realiseren. Dat wil echter niet zeggen dat de plannen gemeentelijk niet uiterst zorgvuldig getoetst dienen te worden op ruimtelijke inpasbaarheid en economische potentie in relatie tot de belangen van de inwoners van Noordwijk. Zeker ook omdat de plannen een (forse) verruiming van het vingerende bestemmingsplan lijken te vereisen.

De gemeente Noordwijk is door de Hotels van Oranje verzocht zich in november uit te spreken over hun principe verzoek betreffende de nieuwbouwplannen. Afgelopen woensdag, toen de gemeenteraad zich liet informeren over het ruimtelijke toetsingskader waarlangs de gemeente Noordwijk deze zeer omvangrijke principe aanvraag wil toetsen, bleek een meerderheid van de politieke partijen van mening toegedaan dat het allemaal ‘flink’ sneller moest. De gemeente Noordwijk werd zelfs bijna letterlijk gesommeerd ‘niet zo moeilijk te doen’ en positief te besluiten over dit principe verzoek. Dit terwijl alle benodigde informatie ter ondersteuning van het principe verzoek nog niet bij de gemeente Noordwijk aanwezig was.

PUUR NOORDWIJK stelt daarom dat haast niet mag gaan boven zorgvuldigheid. Het is van groot belang dat er een zorgvuldige gemeentelijke toets van de plannen komt. De ruimtelijke inpasbaarheid en economische potentie van de plannen moeten worden afgezet tegen de belangen van de inwoners van Noordwijk. Des te meer aangezien de plannen een (forse) verruiming van het vingerende bestemmingsplannen lijken te vereisen. Haastige spoed is immers zelden goed, zeker niet als het om een bouwaanvraag gaat die voor de komende decennia beeldbepalend zal zijn voor Noordwijk en de (Parallel) Boulevard.

PUUR NOORDWIJK is daarom de Hotels van Oranje uiterst dankbaar dat, naar aanleiding van door ons gestelde vragen, er op 23 oktober om 20.00 uur een informatie avond in de Hotels van Oranje wordt georganiseerd voor alle inwoners van Noordwijk. OOG & OOR hebben voor de mening van onze inwoners staat niet voor niets bij PUUR NOORDWIJK centraal.
LAAT ONS actueel blijven!