HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Gemeenteraad moet hand in eigen boezem steken29-11-2012
De fractie van PUUR NOORDWIJK heeft de motie van treurnis van de PC en van afkeuring van Dennis Salman in de gemeenteraadsvergadering van 28 november jongstleden tegen het college van B&W niet gesteund omdat het college zich nooit gecommitteerd heeft aan het principe verzoek dat ingediend werd op 3 augustus jl. Bovendien draagt de gemeenteraad zelf ook een directe verantwoordelijkheid voor de onrust welke in ons dorp ontstaan is over dit bouwinitiatief.

Centraal in deze discussie staat dat het ingediende principe verzoek veel hoger bleek te zijn dan alles wat er eerder gepresenteerd was aan het college van B&W en de gemeenteraad (de bouwhoogte was altijd min of meer gelijk aan de vuurtoren conform de bij een ieder bekende zwart/wit artist impressie, maar in het principe verzoek van de Hotels van Oranje bleek dat deze de Vuurtoren foutief met een hoogte van 38 meter hadden ingetekend in plaats van 24 meter). Ook was het Noorwijkse congrescentrum (NICC) niet langer een vaststaand onderdeel van de bouwplannen. Het principe verzoek betrof daarmee in onze ogen enkel een verzoek tot appartementsbouw zonder daarmee voor Noordwijk een toeristisch economische impuls te bieden. Ook bleek het aantal ingediende m2 (40.500m2) veel groter dan de bouwrechten (26.000m2 waarvan slechts 20.000m2 bovengronds).

Het principeverzoek bevat derhalve fundamentele verschillen t.o.v. de eerdere indrukken die de Hotels van Oranje achterlieten met hun bouwplannen en publieke presentaties. In de commissievergadering van 3 oktober (waarin de gemeenteraad zich liet informeren over het behandelproces waarlangs de gemeente Noordwijk dit omvangrijke principe aanvraag wilde toetsen) bleek echter een meerderheid van de politieke partijen de mening toegedaan dat het college van B&W snel moest meewerken aan deze plannen zodat de gemeenteraad begin november positief kon meebeslissen over dit principeverzoek. Zo Dennis Salman (oordeel zelf o.b.v. de notulen pagina 11-15).

In deze haast kon PUUR NOORDWIJK zich niet vinden (net als in de bouwhoogten van dit principe verzoek, zie ook onze persberichten hierover waaronder die van 8 oktober). Aanvullend heeft het college van B&W om alle inwoners kennis te kunnen laten nemen van deze bouwplannen, n.a.v. vragen van PUUR NOORDWIJK, de initiatiefnemers verzocht een informatieavond te organiseren. Nadat deze informatieavond had plaatsgevonden stelde het college van B&W alle informatie beschikbaar voor de gemeenteraad zodat deze een beslissing over dit principeverzoek kenbaar konden nemen in de commissievergadering van 13 november.

Op die avond werd echter publiekelijk duidelijk dat onze Noordwijkse inwoners, net als PUUR NOORDWIJK, de bouwplannen in deze omvang absoluut niet zagen zitten. Nog sterker, de inwoners bleken terecht zeer verontrust te zijn omdat een deel van de gemeenteraad in de commissie van 3 oktober en op 13 november aangaven voor de bouwaanvraag van de Hotels van Oranje (in al dan niet beperkt gewijzigde vorm) te zullen stemmen. Om dat mogelijk te maken bleek een meerderheid van de gemeenteraad de ruimtelijke kaders aan te willen passen (waaronder het beeldkwaliteitsplan). Juist dit signaal van de gemeenteraad (om in al dan niet aangepaste vorm aan het principeverzoek van de Hotels van Oranje mee te willen werken en daarvoor de kaders aan te passen) heeft er voor gezorgd dat de inwoners zich massaal hebben laten horen via een referendumverzoek waar in korte tijd 1000 handtekeningen voor werden opgehaald. Het was derhalve het handelen van de gemeenteraad zelf (welke in meerderheid in al dan niet beperkt gewijzigde vorm voor het principeverzoek was) die het vertrouwen in de politiek heeft geschaad.

We moeten daarom als gemeenteraad vooral bij onszelf te raden gaan en onszelf deze gang van zaken aantrekken. Daar past een stevige evaluatie bij met een moment van bezinning en zelfreflectie. Dennis Salman (wekte sterk de indruk in oktober voorstander van deze plannen te zijn en riep op haast te maken en geen inwoners bij de besluitvorming te betrekken - oordeel zelf o.b.v. de notulen pagina 11-15) en de Progressieve Combinatie (die mede initiatiefnemers waren van een compromis voorstel waarin het principeverzoek in al dan niet beperkt gewijzigde vorm kon worden uitgevoerd) zijn daarom in onze ogen net zo goed debet aan de ontstane onrust en moeten samen met de rest van de gemeenteraad (incl. onze partij) de hand in eigen boezem steken voor de gang van zaken. Het past genoemde partijen daarom niet om de handen in 'onschuld' te willen wassen en een zondebok te zoeken door het college van B&W aan te wijzen als schuldige via moties van afkeuring en treurnis. Dit terwijl de gemeenteraad zelf een collectieve verantwoordelijk draagt voor de gang van zaken de afgelopen weken.

Puur Noordwijk is daarom van mening dat we collectief als gemeenteraad de hand in eigen boezem moeten steken en van de gang van zaken moeten leren opdat we daarna met een breed draagvlak in de gemeenteraad (en met steun van onze inwoners) constructief aan het werk gaan om te bouwen aan een mooier Noordwijk, ook op de K.W. Boulevard.

Daarbij past ons inziens een herontwikkeling van de boulevard bij de Hotels van Oranje, inclusief een uitbreiding van Hotel Oranje zelf (extra hotelbedden!). Voor de herontwikkeling tussen het Schuitegat en het Vuurtorenplein zetten wij daarbij in op een herontwikkeling waar onze Noordwijkse inwoners zich in herkennen: stijlvol, ingetogen (dus geen hoogbouw) en charmant (Noordwijkse stijl).
LAAT ONS actueel blijven!