HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR Samenwerken!28-5-2013
PUUR NOORDWIJK is er trots op vandaag bekend te kunnen maken dat na een maandenlange strijd in "de Zuid" overeenstemming is bereikt door de coalitiepartijen over een beperkte aanpassing van de ruimtelijke kaders voor de wijk, de zogenaamde Integrale Ruimtelijke Visie (IRV). Het persbericht tref je hier aan.

Daarmee wordt na vaststelling van ons initiatiefvoorstel (deze tref je hier aan) in de gemeenteraadsvergadering van 29 mei aanstaande een lang slepende discussie over de bouw (on)mogelijkheden in deze wijk afgerond. Tevens deelt PUUR NOORDWIJK de mening van de wijkvereniging de Zuid en mevr. Cohen (initiatiefnemer van het referendum) dat het referendum niet langer noodzakelijk en gewenst is. Immers het oude tekstvoorstel tot wijziging van de IRV (waar het referendum van toepassing op is) zal door bovenstaand akkoord, na vaststelling in de gemeenteraad, niet langer bestaan.Dit betekent het einde van een roerige periode waarin de belangen van inwoners lijnrecht tegenover die van de ondernemers kwamen te staan. Met als climax een referendum verzoek over de voorgestelde tekstaanpassing van de IRV. Aanleiding vormden de juridische strijd over Zeemotel Zeezicht en het positieve principebesluit van de gemeenteraad over de uitbreidingsplannen van Hotel en Residence Alexander. Dit behoort nu voor goed tot het verleden. Na intensief overleg tussen alle stakeholders (ondernemers, De Zuid, De Laiterrie, De Zuid Next Generation en witte rook bij de mediation rondom de nieuwbouwplannen van het Alexander Hotel en Residence) werden (andere) initiatieven in balans gebracht met de leefbaarheidswensen van inwoners in de Zuid v.w.b. maat en schaal. Daarmee werd dit akkoord mogelijk.Het nieuwe tekstvoorstel voor de IRV Zeewaardig faciliteert de realisatie van Zeemotel Zeezicht van familie v.d. Zalm en het Hotel en Residence Alexander (in aangepaste lagere vorm) van de familie Balk. Daarnaast biedt het o.a. ruimte voor de vervanging van de oude vleugel van Huis ter Duin (Grand Hotel) voor nieuwbouw in lijn met de bouwhoogte van het in 1990 gerealiseerde hotel. De Branding kan omgebouwd worden naar zorghotel Christina en Opduin & Midduyne te samen met Hotel/Restaurant Lekker geconverteerd naar wonen (maximale hoogte 13,5 meter voor eerste en 13 meter voor de tweede ontwikkeling).

Door dit akkoord wordt een herhaling van omstreden projecten in de toekomst voorkomen in de Zuid en blijft de IRV Zeewaardig de wijk met haar in Nederland unieke, open en met de zee verbonden karakter beschermen. Bovendien verdwijnen hiermee diverse schand plekken uit het straatbeeld en blijft er voldoende ruimte over voor ontwikkelingen.

Daarmee wordt voldaan aan onze breed gedragen wens om inwonersbelangen niet ondergeschikt te maken aan de belangen van ondernemers en andersom. Niet voor niets deden wij onze oproep in de raadsvergadering van december 2012!! richting de verschillende hierbij betrokken stakeholders dat men vooral met elkaar in gesprek moest treden om e.e.a. in redelijkheid op te lossen. Dat dit nu toch mogelijk is gebleken (na een weliswaar maandenlange strijd) door inwonersbelangen en ondernemersbelangen gelijk op te laten gaan stemt ons zeer tevreden. Overigens betekent het bovenstaande niet dat hiermee van rechtswege een vergunning voor genoemde ontwikkelingen zal worden verstrekt. Het gaat hier slechts om het 'in principe' vanuit de IRV Zeewaardig mogelijk maken van genoemde ontwikkelingen. Toekomstige vergunningstrajecten dienen echter nog steeds de gebruikelijke ruimtelijke procedures te doorlopen die openstaan voor inspraak, bezwaar en beroep (incl. de RvS).Ook is het coalitievoorstel voor een gewijzigde tekst in de IRV Zeewaardig hiermee nog niet vastgesteld. Na vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van 29 mei aanstaande zal de gewijzigde tekst voor de IRV Zeewaardig conform de gebruikelijke procedure open worden gesteld voor inspraak zodat iedere belanghebbende daar zijn zienswijze t.z.t. op kan indienen alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan. En alvorens de gemeenteraad tot vaststelling overgaat kan zelfs opnieuw door onze inwoners een referendumverzoek ingediend worden als deze van mening zijn dat het tekstvoorstel voor de IRV Zeewaardig nog steeds niet evenwichtig genoeg is. PUUR NOORDWIJK vermoedt echter gezien de evenwichtigheid van het nieuwe tekstvoorstel dat de animo voor een referendum op het nieuwe tekstvoorstel significant zal zijn afgenomen.

Tot slot rest ons een woord van dank richting alle stakeholders die dit akkoord mogelijk hebben gemaakt. Naast de constructieve houding van onze inwoners (specifiek de wijkvereniging de Zuid en de Laiterrie) past een soortgelijk woord van waardering richting betrokken ondernemers en onze coalitiegenoten VVD/JES en CDA.

Collectief een knap staaltje van PUUR SAMENWERKEN, daar heeft Noordwijk wat aan.

PUUR NOORDWIJK; "Oog & Oor" voor Noordwijkers!

LAAT ONS actueel blijven!