HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR EVENEMENTEN: geen onnodig papierwerk!!1-9-2013
In de raadsvergadering van de gemeente Noordwijk van 28 augustus heeft de fractie van PUUR NOORDWIJK het initiatief genomen een motie in te dienen over het evenementenbeleid. De motie werd mede ondertekend door het CDA, de VVD en Lijst Salman waarna deze met algemene stemmen werd aangenomen. Inzet: het terug dringen van het papierwerk voor het verkrijgen van een evenementenvergunning voor de intiatiefnemers.
 
De afgelopen maanden zijn er vele mooie evenementen georganiseerd door Noordwijkse particulieren, ondernemers en verenigingen. Voor ieder evenement moet een vergunning worden aangevraagd. Jaarlijks terugkerende evenementen moeten zelfs ieder jaar weer zich door dezelfde papierhoeveelheid heen worstelen om een vergunning identiek aan die van vorig jaar te krijgen. Deze evenementen bureaucratie heeft geleid tot vele klachten en onbegrip van de zijde van de organisaties. 
 
De signalen zijn opgepakt door PUUR NOORDWIJK en hebben geleid tot een gezamenlijke motie. De partijen zijn van mening dat vergunningprocedures eenvoudiger kunnen en dat er voor jaarlijks terugkerende evenementen een meerjaren vergunning afgegeven moet kunnen worden. Het moet de vele initiatiefnemers die zich inzetten voor de vele Noordwijkse evenementen makkelijk gemaakt worden, het proces moet klantvriendelijker. 
 
Over het nut en de noodzaak om te komen tot het de-reguleren van vergunningsaanvragen en tot “meerjaren-vergunningen” werd lange tijd gesproken, maar ondanks de gewekte verwachtingen werden er geen waarneembare initiatieven getoond door het college.
 
De partijen hebben nu dan ook de verantwoordelijk wethouder evenementen, Bas Brekelmans (VVD/JES), verzocht om op korte termijn daadwerkelijk te komen met een beleidsvoorstel voor vriendelijke snelle vergunningsprocedures voor evenementen, zodat het voor de particulieren, ondernemers en verenigingen een feest blijft deze voor Noordwijk te organiseren. De wethouder zal er voor moeten zorgen dat er voor het einde van dit jaar aan de raad getoond kan worden dat per januari 2014 de vergunningsprocedures aanzienlijk zijn verkort en er meerjaren-vergunningen kunnen worden afgegeven. Deze versnelde procedures moeten kenbaar gemaakt worden bij alle initiatiefnemers, zodat zij weten dat zij bij de organisatie van evenementen in 2014 hier gebruik van kunnen maken. Met als resultaat minder bureaucratie en meer tijd voor het te organiseren evenement. Daar heeft de initiatiefnemer & inwoner immers wat aan! 
 
PUUR NOORDWIJK, Oog & Oor voor Noordwijkers.
 
LAAT ONS actueel blijven!