HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR (e)MOTIE: Elke dag een surfdag23-9-2013
De fractie van PUUR NOORDWIJK zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september a.s. een motie indienen welke het college van B&W oproept om bij de herziening van de nota Strandbeleid voor de Kust Surf Vereniging (KSN) een iets groter permanente jaarrond locatie op het strand mogelijk te maken.  PUUR NOORDWIJK vindt een permanten locatie voor de KSN van groot maatschappelijk belang. De KSN is een 100 procent vrijwilligersorganisatie die in de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Naast lokale activiteiten organiseert de KSN ook grote evenementen. Een enigszins vergroot permanente locatie zal veel beter in staat zijn goed onderdak te verlenen aan deze typische Noordwijkse strandactiviteiten. Daarnaast biedt het de vereniging ook de kans om een groot aantal kwalitatieve verbetering door te voeren zoals warme douches, nieuwe kleedruimtes en opslag van (surf) materialen.

De KSN zelf is er ook helemaal klaar voor en heeft in de afgelopen periode al een aantal schetsen van het toekomstige paviljoen laten maken. Ze streeft ernaar om dit, na een spoedige besluitvorming van de gemeente, zo snel mogelijk te realiseren.  Het jaarrond paviljoen voor de KSN is voor de fractie van PUUR NOORDWIJK, naast eventueel de NRB en HSV ‘De Sportvisser’ (vanwege hun maatschappelijke karakter, het verenigingsleven en niet commerciële uitgangspunten) wel het laatste permanente paviljoen dat op het strand erbij komt. Zoals ook eerder in de gemeenteraad uitgedragen is het verder volbouwen van het strand voor de fractie geen optie. Er is nog enkel plaats voor deze zeewater(sport)verenigingen en de twee reeds vergunde commerciële strandpaviljoens. Het Noordwijkse strand dient verder zo natuurlijk en uniek mogelijk te blijven.


PUUR NOORDWIJK zal in de motie het college van B&W dan ook verzoeken in de herziening nota strandbeleid geen andere jaarrond paviljoens en strandhuisjes voor de Zeereep, Koningin Wilhelmina Boulevard en Astrid Boulevard toe te staan. Ook dient de gemeente niet mee te werken aan initiatieven die de mogelijke komst van een zeejachthaven, al  dan niet drijvend voor de kust, nastreven. De KSN, NRB en HSV “de sportvisser” vormen daarop de laatste uitzondering. 

LAAT ONS actueel blijven!