HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR MASTERCLASS: leden naar Academi 'decentralisaties' VNG2-11-2013

Zoals bekend komen vanaf 2015 de taken voor de Jeugdzorg, WMO/AWBZ en de uitvoering van de participatiewet op het bordje van de Gemeente Noordwijk. De  zogenaamde 3D’s.  Dat betekent het overgaan van taken van Rijk en de Provincie naar Gemeente. Het doel hiervan is dat de uitvoering van o.a. de Jeugdzorg dichtbij de ontvanger geregeld wordt. Door de bureaucratische rompslomp weg te nemen moet het een en ander ook met minder geld uitgevoerd kunnen worden. De praktijk moet dat uitwijzen. Voor de Jeugdzorg is al bekend wat er staat te gebeuren. Wat de WMO betreft kunnen nog veranderingen worden aangebracht maar in 2015 moet alles goed geregeld zijn zodat de ontvangers van zorg niet de dupe worden van deze decentralisaties.

Van nu af aan zullen veel mensen er aan moeten wennen dat ze niet meer voor alles kunnen aankloppen bij de Gemeente maar ook bij partner, gezinsleden zoals oudere kinderen, buren of vrienden hulp moeten zoeken. Taetske Visser-Danser, Dirk Klinkenberg en Joke van der Zanden hebben woensdag 30 oktober deze Masterclass in het prachtige gebouw van de Provincie Noord-Holland in Haarlem bijgewoond en geleerd waar speciaal op gelet moet worden en wat de valkuilen bij de decentralisatie zijn.

Puur Noordwijk is zich goed aan het voorbereiden en zet in op een optimale, lokale inrichting van de jeugd- als de ouderenzorg. En dat zo dichtbij als mogelijk bij onze Noordwijkers georganiseerd. 

 

LAAT ONS actueel blijven!