HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR NOORDWIJK verbijsterd over brief ex CvK Franssen27-12-2013

De Commissaris geeft een foute voorstelling van zaken in zijn brief van 19 december jl aan de gemeenteraad. Deze brief treft u hier aan. In tegenstelling tot datgene beweerd hebben de Noordwijkse fractievoorzitters nooit aangegeven de voorkeur te hebben voor een waarnemer. De discussie voor de bestuurlijke toekomst van Noordwijk was opgenomen in het coalitieprogramma en zou uitgevoerd worden ongeacht of er een waarnemer of een Kroonbenoemde burgemeester in Noordwijk werkzaam zou zijn.

De Commissaris heeft het vertrek van Burgemeester Groen aangegrepen om druk uit te oefenen op het versneld doen uitvoeren van het onderzoek. Hij gaf aan een waarnemer (categorie A) te zullen benoemen. Mocht de raad echter vasthouden aan een Kroonbenoemde Burgemeester dan moest de raad rekenen op een Burgemeester van een B categorie.

In tegenstelling tot hetgeen de CdK schrijft is Noordwijk op sociaal- economisch gebied aantoonbaar niet congruent met de gehele Bollenstreek. En heeft ook nooit aangegeven dit te zijn. De enige gemeente waar Noordwijk zich sociaal- economisch congruent mee acht (mede vanwege de historie) betreft de gemeente Noordwijkerhout. De gemeente Katwijk is daarentegen economisch congruent aan de gemeente Noordwijk, mede vanwege onze gezamenlijke oriëntatie op de zee en gedeelde bedrijventerreinen waar veel van onze lokale werkgelegenheid zich bevindt. 

Het is teleurstellend dat de Commissaris na zijn dreiging met een Kroonbenoemde burgemeester klasse B zich nu uit in krachttermen van mogelijk gebruik van wettelijke instrumenten om alsnog deelname aan een gemeenschappelijke regeling (= fusie op termijn), in strijd met de besluitvorming in de gemeenteraad Noordwijk, in de toekomst af te dwingen. Ontmoedigend nu de Bollenstreek juist op weg is naar een intensieve samenwerking die niet vrijblijvend is, gebaseerd op vertrouwen en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Betreurenswaardig voor de Bollenstreek mocht deze samenwerking in de kiem gesmoord worden.

De vraag komt op wie in een democratisch land als Nederland lokale besluiten neemt: Een door de Kroon benoemde bestuurder (CdK) of de door de bevolking gekozen volksvertegenwoordiging (gemeenteraad)?

De fractie van PUUR NOORDWIJK zal naar aanleiding van deze bewust foutieve voorstelling van zaken per brief de Statenleden, Gedeputeerde Staten (waaronder de nieuwe Commissaris van de Koning) en Minister Plasterk om tekst en uitleg vragen.

U treft deze brief hier aan. 

LAAT ONS actueel blijven!