HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR 'Grijs & Wijs' ochtend groot succes1-2-2014

De 'PUUR Grijs & Wijs' Ochtend onder leiding van oud huisarts en oud wethouder Hak van Nes werd druk bezocht. Ouderen en mantelzorgers lieten zich uitgebreid informeren door een afvaardiging van Buurtzorg Noordwijk en Mantelzorgsteunpunt Noordwijk. Daarnaast hield notaris Kruis een heldere presentatie over de juridische mogelijkheden om als oudere te voorkomen financieel misbruikt te worden. De PUUR NOORDWIJK wethouders Van Duin en Van Ast gingen in op de veranderende zorgwetgeving.

Duidelijk is dat PUUR NOORDWIJK zich krachtig zal blijven inzetten voor de Grijs en Wijze Noordwijkers. Het voor PUUR NOORDWIJK van groot belang is dat er in Noordwijk kwalitatief hoogwaardige lokale zorg op kleinschalig niveau wordt verleend. Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen en dichtbij georganiseerd. Er moet gestreefd worden naar een optimale samenwerking tussen zorgverzekeraars, huisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het bestaande lokale zorgnetwerk. Dit alles met het doel de Noordwijkse ouderen zo lang mogelijk goed verzorgd thuis te kunnen laten wonen.
Op de vele vragen die er onder de aanwezige ouderen waren werden duidelijke antwoorden gegeven.

De aanwezigen gingen na een heerlijke erwtensoep van Krijn van der Bent opgewekt naar huis wetende dat PUUR NOORDWIJK staat voor kwalitatieve ouderenzorg, dichtbij en op kleinschalig niveau.Een volgende mogelijkheid voor alle Noorwijkers om in gesprek te gaan met leden en wethouders van PUUR NOORDWIJK is op vrijdag 7 februari a.s. om 10.30 uur in het Trefpunt. PUUR NOORDWIJK organiseert dan haar maandelijkse OOG &OOR Ochtend. 

LAAT ONS actueel blijven!