HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR discussieavond groot succes!9-3-2014

Op woensdag 5 maart jl. was het in t Hof van Breloft druk, veel bestuurders van sportverenigingen, sportraad, Horecaondernemers en Mevrouw van Weering  namens de Koninklijke Horeca Nederland hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van PUUR NOORDWIJK voor een thema avond over de op te stellen verordening Paracommercie.

Volgens de nieuwe Drank en Horeca Wet  moeten nog dit jaar
 bij gemeentelijke verordening regels worden opgesteld  waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden als zij alcoholhoudende drank verstrekken. Dit  ook ter voorkoming van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca. Hiertegen staat evenwel - in tegenstelling tot de vroegere situatie bij de individuele vergunningverlening  - geen rechtsgang open.

Het opstellen van een lokale verordening is de bevoegdheid van de burgemeester. Voor PUUR NOORDWIJK  is het belangrijk om te weten hoe de Horeca, detailhandel, het Jeugd- en Jongerenwerk en (sport) verenigingen denken over de invulling van deze Noordwijkse verordening.

De brainstormsessie werd geopend door de avondvoorzitter Erwin van der Aart die in het kort  de doelstelling van de avond toelichtte en daarna het woord gaf aan Mevrouw van Weering. Zij hield een helder betoog over de rol en verantwoordelijkheid die de Koninklijke Horeca Nederland heeft bij het begeleiden van de nieuwe wetgeving.

Een discussie volgde aan de hand van diverse stellingen. Hieruit bleek dat de aanwezigen zeer betrokken waren en werden er diverse zaken besproken en toegelicht.

Deze verzamelde informatie zal PUUR NOORDWIJK graag delen met burgemeester Lokker, zodat hij een juiste afweging kan maken bij het opstellen van regels voor de Noordwijkse verordening paracommercie.LAAT ONS actueel blijven!