HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Informatiebijeenkomst formatieproces1-4-2014
Vandaag heeft Puur Noordwijk alle politieke partijen uitgenodigd voor een openbare informatiebijeenkomst in de Nieuwe Raadszaal op donderdag 3 april om 17.00 uur. Onze partij zal daarin onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Lokker een toelichting geven op het formatieproces.  Dit naar aanleiding van de informele besprekingen die op 25 en 26 maart reeds met alle partijen hebben plaatsgevonden. 

In deze gesprekken is met name stilgestaan bij de uitslag van de verkiezingen, de interpretatie van de uitslag voor deelname in een coalitie en is gesproken over de gevoerde campagne. Daarin is ook gesproken over de sfeer en inhoud zoals deze ervaren werd. Tevens zijn de anonieme advertenties besproken.

Puur Noordwijk hecht eraan in de openbaarheid het toekomstig formatieproces verder toe te lichten, inclusief de gesprekskaders waarlangs deze besprekingen minimaal zullen plaatsvinden. Omdat we ons realiseren dat geïnteresseerden mogelijk niet aanwezig kunnen zijn geven we hier reeds schriftelijk een toelichting.

De eerste fase van de formatiebesprekingen zullen op maandag 7 april en dinsdag 8 april plaatsvinden. 

LAAT ONS actueel blijven!