HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Nieuwe coalitie 2014-2018 gepresenteerd19-5-2014
Met de uitslag van de verkiezingen van 19 maart jl. heeft Puur Noordwijk als grootste partij het initiatief genomen om een coalitie te vormen. Na een periode van overleg met alle partijen heeft dit geleid tot een Coalitie van vier partijen: Puur Noordwijk (8 zetels), Lijst Salman Noordwijk (3 zetels), PvdA/GroenLinks Noordwijk (2 zetels) en D66 Noordwijk (1 zetel). Gezamenlijk is een Coalitiekoers uitgezet om Noordwijk de komende vier jaar verder te brengen. Deze koers begint bij meer betrokkenheid van alle Noordwijkse inwoners en ondernemers. Het credo is: Denk mee, Doe meer! Met elkaar komen tot een evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming, passend bij de maat en schaal van Noordwijk. 


Noordwijkse Coalitie

Er is een team van vijf lokale in Noordwijk wonende (deeltijd)wethouders (totaal 3.8 fte) gevormd om de Noordwijkse doe-mee politiek te effectueren. Daarmee wordt over een periode van vier jaar een bezuiniging op de huidige bestuurskosten gerealiseerd van euro 100,000. Tijdens een ingelaste raadvergadering op 21 mei a.s. zullen de volgende kandidaten voorgedragen worden:

 • Gerben van Duin (Puur Noordwijk), portefeuille Financiën & Sport, tevens loco burgemeester, 1.0 fte
 • Hans Bakker (Puur Noordwijk), portefeuille Ruimte & Communicatie, 0.75 fte
 • Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk), portefeuille Maatschappij & Leefomgeving, 0.75 fte
 • Marie José Fles (PvdA-GroenLinks), portefeuille Zorg, Duurzaamheid & Cultuur, 0.75 fte
 • Pieter Jan Barnhoorn (D66), portefeuille Economie & Onderwijs, 0.55 fte

Opvallend is het afscheid van Puur Noordwijk wethouder Leon van Ast. Hij zoekt een nieuwe uitdaging als vervolg van zijn carrière en stopt als succesvol wethouder van o.a. Zorg en Ruimtelijke Ordening in Noordwijk. Hij blijft wel betrokken bij de Noordwijkse politiek door voorlopig als raadslid aan te blijven.

Coalitiekoers

De nieuwe Coalitie start in een lastige tijd. Ondanks positieve berichten zijn er hoge werkloosheidscijfers en is er groei van het aantal bijstandsgerechtigden en gebruikers van de voedselbank. Er zijn financiële zorgen bij ZZP-ers , MKB-ers en huiseigenaren. Om de komende jaren enerzijds problemen op te lossen en anderzijds kansen te benutten, is ambitie, vernieuwing en een open vizier nodig.

Dit heeft geleid tot een Coalitiekoers die onder meer staat voor:

 • ondernemers (groot én klein) stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien en het Economisch Actieprogramma voortvarend op te pakken.
 • een zelfstandig Noordwijk dat regionaal samenwerkt mits dat meerwaarde oplevert (met zowel Katwijk als de Bollen4).
 • gedifferentieerde woningbouw voor alle doelgroepen waaronder 30% sociale woningbouw in de huursector, of in de koopsector onder voorwaarde dat de woningen langdurig behouden blijven voor de doelgroep.
 • behoud en versterking van de leefbaarheid en het unieke groene karakter van Noordwijk en bouwen volgens bestemmingsplannen.
 • een voortzetting van actief grondbeleid dat bij ontwikkeling van bouwlocaties in de afgelopen periode geld heeft opgeleverd. Geld dat het algemeen belang ten goede is gekomen en zal komen.
 • behoud van ons prachtige strand zonder uitbreiding van –permanente– commerciële activiteiten.
 • het stimuleren van deelname aan sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten met behoud van betaalbare tarieven.
 • behoud van een vrije horizon en onbelemmerd zicht op zee. Dus geen windmolens dicht bij de kust.
 • een duurzame leefomgeving en het streven dat Noordwijk in 2030 energie-neutraal is; de gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • het stimuleren van eigen kracht en probleemoplossend vermogen, met extra aandacht voor de kwetsbare Noordwijkers.
 • het beperken van de gemeentelijke regelgeving voor inwoners en ondernemers.

Integriteit

In een speciale paragraaf besteedt de Coalitie aandacht aan integriteit, een onderwerp dat door alle partijen als belangrijk wordt gezien. Inzet is een eerlijke, deskundige en fatsoenlijke politiek, zonder eigenbelang.

Uitnodiging aan iedereen

De Coalitiekoers 2014-2018 zal tijdens de ingelaste raadsvergadering van 21 mei a.s. opiniërend besproken worden. Met de koers pretendeert de Coalitie niet een compleet en dichtgetimmerd beleid te hebben ontwikkeld. Vanzelfsprekend ontbreken er issues die de komende 4 jaar ook aandacht behoeven.

Ook nodigt de coalitie iedereen uit om mee te denken én om meer te doen voor Noordwijk, ‘een Noordwijk dat van ons allemaal is én dat van ons allemaal moet blijven’. Nadrukkelijk nodigen wij daarbij de volledige Raad uit om met ons mee te denken en daarmee mede invulling te geven aan onze ‘doe-mee politiek’.

Lees hier het coalitieakkoord

LAAT ONS actueel blijven!