HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Strijd tegen begraven afval op het strand21-9-2014
Puur Noordwijk maakt zich zorgen over afval, dat begraven wordt op het strand, tussen strandafgangen 23 en 24. Gemeenteraadslid Cock Jue van deze partij stelt vragen over deze misstand aan het college van B&W.

Cock Jue heeft het afval zelf bekeken en geconstateerd dat het niet alleen om organisch afval gaat, maar ook om allerlei plastic materialen. Jue roept het college op om 'met spoed maatregelen te treffen, zodat deze ongeoorloofde wijze van afvalverwijdering niet meer zal plaatsvinden.' Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Hieronder tref je de betreffende vragen aan.

-------

Noordwijk, 11 september 2014
 
Schriftelijke vragen ex art 46 RvO - ingraven van niet organisch afval tussen de strandafgangen 23 en 24
 
Geacht college,
 
Het prachtige Noordwijkse strand is  uniek. Het vormt de “ziel” en het “visitekaartje” van onze gemeente. Het strand moet dan ook  goed onderhouden worden. Aan een schoon en daarmee kwalitatief hoogwaardig strand hecht PUUR NOORDWIJK grote waarde.
 
Tot onze grote schrik ontvingen wij na het zomerreces bijgaande foto’s ontvangen van een bezorgde inwoner.
 
Zoals de foto’s laten zien wordt er afval op het strand ingegraven en wel  tussen de strandafgangen 23 en 24.  De inwoner heeft ons laten weten en ik heb het daarna met eigen ogen aanschouwd dat het niet alleen om organisch afval gaat maar ook om allerlei plastics.
  1. PUUR NOORDWIJK dringt bij het college aan  om met spoed maatregelen te treffen dat deze ongeoorloofde wijze van afval verwijdering niet meer plaats zal vinden.
  2. Graag vernemen wij op uw bevindingen en welke acties u hierop heeft ondernomen
Hoogachtend,
Namens de fractie PUUR NOORDWIJK
Cock Jue
Raadslid PUUR NOORDWIJK
LAAT ONS actueel blijven!