HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Leon van Ast lid raad van toezicht Northgo College15-1-2015
Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Noordwijk publiekelijk kenbaar gemaakt dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met mijn benoeming als lid van de raad van toezicht van het Northgo College: http://www.noordwijk.nl/noordwijk/nieuws_3279/item/leon-van-ast-lid-raad-van-toezicht-northgo_15851.html. Ik stop daarmee per 28 januari als gemeenteraadslid van onze mooie kiesvereniging PUUR NOORDWIJK. 

Deze vacature was per 1 augustus 2014 ontstaan, waarna door de raad van toezicht tot externe werving is over te gaan. Daarop is een voordrachtsadviescommissie (hierna: VAC) ingesteld. De VAC heeft tot taak een advies voor te bereiden voor de raad van toezicht, die op basis van dit advies komt tot het vaststellen van een voordracht voor een nieuw te benoemen lid van de raad. Belangrijk in de selectie procedure is de inbreng van bestuur, medezeggenschapsraad, personeel en Klankbordgroep ouders. In deze VAC zijn daarom ouders, personeel, bestuur en raad van toezicht vertegenwoordigd geweest. Op de vacature, die gepubliceerd is in diverse lokale en regionale media, hebben diverse personen gereflecteerd. De VAC heeft daarop de sollicitatiegesprekken gevoerd en per 25 november 2014 een voordracht aan de raad van toezicht uitgebracht. De raad van toezicht heeft op 16 december 2014 besloten deze voordracht over te nemen en de gemeente Noordwijk verzocht in te stemmen met mijn benoeming hetgeen afgelopen dinsdag gebeurd is.

De statuten van het Northgo College staan evenwel een dubbelrol als bestuurder of gemeenteraadslid niet toe en dus stop ik als gemeenteraadslid. De overweging om te stoppen als gemeenteraadslid was een lastige, maar ik denk dat mijn meerwaarde in deze nieuwe maatschappelijke functie groter is voor Noordwijk en de regio. Zeker nu Noordwijk eindelijk weer een kroonbenoemde burgemeester heeft voor de komende zes jaar ;)

Vanaf februari ben ik dus lid van de raad van toezicht van het Northgo College. Voor de mensen die mij kennen vormt deze nieuwe benoeming geen verrassing. Een nieuwe maatschappelijke uitdaging die als rode draad door mijn 37 levensjaren heenloopt. Zo was ik in de periode 2002 – 2006 fractievoorzitter en gemeenteraadslid, 2006 – 2010 bestuursvoorzitter van het huidige PUUR NOORDWIJK (en initiatiefnemer van de lokale politieke fusie waar PUUR NOORDWIJK uit ontstond), 2006 - 2012 mede bestuurslid en voorzitter van de Oranje Vereniging Noordwijk (en met oud collega Leendert de Lange mede initiatiefnemer van de fusie van de beide Oranjeverenigingen), 2010 – 2014 wethouder Ruimtelijke Ordening, Zorg, Regionale Samenwerking, ICT en Dienstverlening en sinds 2014 wederom gemeenteraadslid. 

De keuze voor het Northgo College voelt dan ook goed. En dat is wederzijds getuige de woorden van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. Rob de Haas, voorzitter raad van toezicht:

“Bestuur en raad van toezicht zijn erg blij met de benoeming van Leon van Ast. Zijn kennis en kunde maken hem tot een zeer geschikte kandidaat. Maar dat niet alleen, zijn betrokkenheid bij de school als oud-leerling is groot. En als voormalig wethouder van de gemeente Noordwijk is hij als vanzelfsprekend goed thuis in de lokale en regionale gemeenschap en dat zal het Northgo College zeker ten goede komen.”. 

Het Nortgho College is dan ook zeer belangrijk voor het onderwijs in onze gemeente alsook voor de regio. Het biedt goed voortgezet onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau aan ruim 1000 leerlingen. En staat daarnaast voor innovatief en kwalitatief voortgezet onderwijs door het aanbieden van verschillende excellentieprogramma’s zoals een expressieklas voor de creatieve leerling, het technasium voor de nieuwsgierige leerling, een sportklas voor de sportieveling en het Cambridge Engels. Deze ‘Noordwijkse’ onderwijsinstelling speelt daarmee een zeer bepalende rol in de toekomstige vorming en opleiding waarmee tevens zo’n 120 arbeidsplaatsen zijn gemoeid.

Ik kijk er dan ook naar uit met de raad van toezicht de kwaliteit van het geboden onderwijs mede te bewaken. Er zijn daarnaast ook nog genoeg ontwikkelingen om samen met mijn nieuwe collega’s energie in te steken. Denk daarbij onder andere aan de combinatie tussen het Northgo College en de nieuwe sportaccommodaties aan de Duinwetering waardoor hele nieuwe (en sportievere!) onderwijsvormen mogelijk worden.

Met een lach en een traan heb ik daarom de burgemeester verzocht mijn opvolgingsprocedure in gang te zetten zodat Jacques Elvader in de eerst volgende gemeenteraadsvergadering van 28 januari benoemd kan worden. Jacques heeft daarbij bestuur en fractie van PUUR NOORDWIJK al laten weten mijn plaats graag in te vullen. Daarmee treedt bovendien een fractievriend toe tot de gemeenteraad met jarenlange politieke en bovenal financiële ervaring. Daar kan de gemeenteraad zijn voordeel mee doen zou ik zo zeggen!

Tot slot en om vragen die hierover rondgaan te beantwoorden nog het volgende: ik ambieer persoonlijk geen afscheidsreceptie. Zo heb ik het college nogmaals laten weten. Meer waarde hecht ik aan echte ontmoetingen met ‘gewone’ Noordwijkers op het strand, in de Hoofdstraat, de Digros, bij de NHC of een andere mooie locatie in ons mooie dorp. Doe maar normaal dan doen we al gek genoeg is niet voor niets een motto waar ik mij prima bij thuis voel.
 
Met mijn afscheid komt daarmee voorlopig een einde aan mijn lokale politieke betrokkenheid bij de gemeente Noordwijk. Met de nadruk op voorlopig want ik weet zeker dat er een dag komt dat ik mij weer aan het politieke front van Noordwijk zal melden. In de tussentijd zal ik daar waar mogelijk de partij PUUR NOORDWIJK natuurlijk altijd ten dienste zijn. Het past mij evenwel alle fractieleden van PUUR NOORDWIJK, alsook bestuur, de leden, de politici van de andere politieke partijen en niet te vergeten al die Noordwijkse inwoners die vertrouwen in mij hebben gehad langs deze weg te bedanken voor de samenwerking gedurende die vele jaren dat ik (met en voor hen) lokaal politiek actief ben geweest.

Momenten waarop wij elkaar voor onze gedeelde passie – ons mooie Noordwijk – ontmoette. Ik ben iedereen voor die samenwerking en het gestelde vertrouwen door de jaren heen zeer erkentelijk. Oprecht mijn dank daarvoor! Rest mij tot slot niets anders dan gepast dit bericht af te sluiten. Met een tekst die mij jarenlang inspiratie bood en energie gaf om dagelijks het beste uit mezelf te halen voor de gemeenschap van Noordwijk:

“Waar bos en duin aan ’t Noordzeestrand
Elk nodigt blij te zingen waar ’t schoon van Neerlands polderland
zich huwt aan heuvelklingen, waar bloemenvelden zijn
Met geuren zacht en fijn
Met kleuren weeld en pracht
Als ’t lente leven lacht
Daar wil ik ’t liefste wonen
Daar wil ik ’t liefste wonen
Daar ja daar, wil ik het liefste, liefste wonen”

#1937 - 1938: J.E. Kok, bewerking 1994: K. Kok en in 2009: K. Putman
 
Inspiratie en energie die ik nu voor o.a. het Northgo College zal gaan gebruiken.

Warme groet,
 
Leon van Ast
LAAT ONS actueel blijven!