HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
CvK: besluitvorming HvO is “uiteraard” aan Noordwijkse raad3-12-2015
De uitspraak van de commissaris van de Koning in september jl. dat de bouwplannen van Hotels van Oranje “passend” zijn en dat het er naar uit ziet dat de vergunning in 2016 zal worden verleend was reden voor Puur Noordwijk hem schriftelijk om uitleg te vragen.
 
De commissaris is in zijn antwoord duidelijk, de discussie en besluitvorming over de plannen van Hotels van Oranje is “uiteraard” uitsluitend een lokale aangelegenheid. Hij heeft met zijn opmerking noch de Noordwijkse inwoners willen beperken dan wel beïnvloeden in hun meningsvorming. “Uiteraard” gaat alleen de gemeente over de voorwaarden en het moment voor een eventuele vergunningverlening. Hij realiseert zich dat het beter was geweest dat hij deze lokale bevoegdheid in zijn toespraak had benadrukt zo maakte hij in zijn brief (blz. 1) (blz 2.) aan onze fractie duidelijk.
 
Afzonderlijk vroeg Puur Noordwijk aan mevrouw Bom, lid Gedeputeerde Staten en belast met ruimtelijke ordening, of de huidige plannen van Hotels van Oranje passen binnen de provinciale kaders. Bom antwoordt dat drie jaar geleden is geconstateerd dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan één van de ambities uit de “toenmalige” Provinciale Structuurvisie, namelijk het versterken van culturele en toeristische voorzieningen.
 
Puur Noordwijk zal vervolg vragen stellen nu gesproken wordt over een “toenmalige” Structuurvisie. Daarnaast wil de partij weten hoe, naar de mening van de Provincie de bouw van 114 luxe woonappartementen (en het verlies van hotelkamers) de culturele en toeristische voorzieningen in Noordwijk verder zal versterken, 
LAAT ONS actueel blijven!