HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Puur Noordwijk wil objectief onderzoek bestemmingsplan Zeewaardig30-5-2016
De plankaart behorende bij Gat van Palace en Prominent Inn van het in 2013 geactualiseerde bestemmingsplan Zeewaardig is onjuist ingetekend. Door het college van B&W is geconstateerd dat de bouwmogelijkheden voor deze locaties aan de Koningin Wilhelminaboulevard aanmerkelijk ruimer zijn dan op basis van het oude bestemmingsplan uit 1987 had mogen gebeuren. Dit bleek onlangs uit beantwoording van het college op vragen van de VVD.

Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen in 2012/2013  is een gemeentelijke projectgroep samengesteld vanuit verschillende afdelingen onder verantwoordelijkheid van drie portefeuillehouders, namelijk van VVD (Programma Zeewaardig en Vergunningen), PUUR Noordwijk (Bestemmingsplannen) en CDA (Handhaving). Met als resultaat dat in 2013 de gemeenteraad het geactualiseerde bestemmingsplan Zeewaardig inclusief de plankaart heeft vastgesteld.

Om alle feiten over de oorzaak van deze ongewenste verruimingen helder te krijgen, heeft PUUR Noordwijk in de raadsvergadering van donderdag jl. gepleit voor een onafhankelijk onderzoek door een externe organisatie om objectiviteit te waarborgen.

PUUR wenst zo inzicht te krijgen op welke locaties het bestemmingplan afwijkt van de beoogde bouwrechten; hoe de bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden; op welke wijze door derden en de ambtelijke organisatie uitvoering is gegeven aan bestuurlijke opdrachten en hoe de raad haar verantwoordelijkheid heeft genomen bij het uitvoeren van haar controlerende taak, alvorens tot besluitvorming over te gaan.

Dit onderzoek moet zich niet beperken tot het Gat van Palace maar het gehele bestemmingsplan Zeewaardig omvatten.

De aanpak voor een onafhankelijk onderzoek door een externe partij werd gesteund door de meerderheid van de raad. In tegenstelling tot het voorstel van VVD en CDA om het onderzoek door de gemeenteraad zelf uit te laten voeren.

Een onderzoek door de raad naar haar eigen rol en die van het college, ambtenaren en externe opdrachtnemers bij de totstandkoming en vaststelling van het bestemmingsplan Zeewaardig levert in de ogen van PUUR Noordwijk niet het gewenste objectieve resultaat op. De gemeenteraad en het college zullen gezamenlijk de onderzoeksvragen opstellen en het externe onderzoeksbureau selecteren.
LAAT ONS actueel blijven!