HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
VOORGENOMEN FUSIE NOORDWIJK / NOORDWIJKERHOUT29-6-2017

De laatste 6 weken heeft PUUR met de Noordwijkers gecommuniceerd over haar ideeën rond een mogelijke fusie met Noordwijkerhout door middel van een wekelijkse column in het Noordwijks Nieuwsblad. 

De fractie heeft de afgelopen maanden intensief met inwoners en met elkaar gesproken over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen van  fusie. De uitkomst is dat de fractie van PUUR Noordwijk van plan is om op 6 juli a.s. voor een fusie met Noordwijkerhout te stemmen. Waarom? Omdat we dat in het belang van de toekomst van Noordwijk vinden. En daarmee goed voor de Noordwijker. De fractie is bij dit besluit zeker niet over een nacht ijs gegaan. In onze overwegingen hebben we o.a. de volgende inzichten meegenomen. 

De wereld verandert. 
in 2014 hebben we als PUUR gezegd dat we zelfstandig willen blijven. We waren toen (en zijn nog steeds) EXPLICIET TEGEN een Bollen-5 gemeente. Waarin de rol van Noordwijk klein zou zijn. In 2015 zeiden we nogmaals NEE tegen een organisatie-fusie met Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT). Door het verzoek van Noordwijkerhout is de situatie nu volstrekt anders. Een fusie met deze partner past bij de maat en schaal van Noordwijk. En gaat niet ten koste van de Noordwijkse identiteit. 

Noordwijkse zelfregie
Als Noordwijkerhout het verzoek niet aan Noordwijk maar aan HLT had gedaan, hadden we nu alleen gestaan. Nu hebben we de kans gekregen om te kiezen: alleen blijven, of met Noordwijkerhout verder? Daarbij speelt de vraag 'hoe lang kunnen we nog alleen verder, ondanks onze gezonde financiële positie?". Er komen steeds meer taken van het Rijk op ons af. Opgaven worden ingewikkelder. Dan kan er een moment komen dat we gedwongen worden om te fuseren. Dan is het een kwestie van 'gegeten worden' door een grotere buurgemeente. Dat willen we niet. PUUR houdt liever de regie over de toekomst van ons Noordwijk. 

Zelfstandig sterker
Door deze fusie versterken we onze zelfstandigheid. Samen met Noordwijkerhout worden we een sterkere gemeente die samen zelfstandig in de regio kan opereren. Een gemeente die op eigen benen kan blijven staan en klaar is voor de taken en uitdagingen die op ons afkomen. Zo kunnen we van bovenaf niet gedwongen worden te fuseren met HLT of Katwijk. 

We blijven dichtbij
Met een fusie van deze maat en schaal blijven we dichtbij en benaderbaar! Voor PUUR blijven de lokale belangen voorop staan. We groeien door de fusie van 26.000 naar 43.000 inwoners (ter vergelijking: Katwijk telt ruim 64.000 inwoners, HLT 80.000). We worden qua oppervlakte wel de grootste gemeente in de regio 75km2 (de gemeente Leiden is ca 23 km2).

Onze sterren stralen
Zowel het college als de raad van Noordwijkerhout omarmen onze Omgevingsvisie 2030 en zien de 7 sterren als prima basis voor een gezamenlijke visie op de nieuw te vormen gemeente. Een visie waar we samen in geloven en veel vertrouwen in hebben. Dus we kunnen juist samen met Noordwijkerhout onze identiteit als energieke 7-sterren kustplaats versterken.

Noordwijk blijft Noordwijk
Noordwijk is een sterkt merk, nationaal en internationaal. PUUR heeft zich er voor hard gemaakt dat Noordwijk gemeente Noordwijk blijft. Een gemeente met straks meerdere dorpskernen. Dus De Zilk (gemeente Noordwijk) en Noordwijkerhout (gemeente Noordwijk). En uiteraard blijven alle inwoners gewoon wie ze zijn. Een Zilker blijft bijvoorbeeld een Zilker ... die noemt zich nu toch ook geen Noordwijkerhouter?

Meer medewerkers, minder kosten
Op diverse terreinen werken we al samen. Noordwijk en Noordwijkerhout bereiden zich gezamenlijk voor op de Omgevingswet. In de geest van deze wet zal de nieuwe gemeente op een moderne manier gaan werken: sneller, efficiënter, en meer samen met onze inwoners. Zo vergroten we onze slagkracht. We kunnen verjongen, meer dynamiek creëren en meer kwaliteit aan de organisatie toevoegen (o.a. door bij natuurlijk verloop meer specialisten aan te trekkken).

Alleen verder is geen optie
Regeren is vooruitzien en verantwoordelijkheid nemen. Nu kan Noordwijk zich nog redden, maar op termijn lopen we risico's:
  • we worden minder flexibel en kunnen minder goed inspelen op veranderingen
  • onze dienstverlening wordt kwetsbaarder
  • solo doorgaan wordt duurder
  • we worden een kleinere speler met minder invloed
  • de grotere samenwerkingsverbanden zullen Noordwijk links laten liggen
  • grote kans dat we in een gedwongen fusie terechtkomen.

Heeft u nog vragen, of ben u het niet met ons eens. We horen het graag! Mail ons op: info@puurnoorwijk.nl
LAAT ONS actueel blijven!