HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
NIEUWSBRIEF PUUR - Vrijheid van Meningsuiting1-3-2018
De commotie die is ontstaan over een door de coalitie ingediende en aangenomen motie zal u vast niet zijn ontgaan. Met name PUUR wordt door leden van de twee oppositie partijen en via de (social) media zwart gemaakt en beschuldigd van het beperken van de vrijheid van meningsuiting.  We voelen ons geroepen u meer achtergrondinformatie te geven, zodat u weet hoe de vork echt in de steel zit.
De feiten
Op 13 februari heeft De Monitor (tv-programma KRO-NCRV) een uitzending gewijd aan het onderwerp ‘spoedzoeker’; mensen die snel een woning nodig hebben, maar op basis van hun situatie en/of salaris geen urgentieverklaring kunnen krijgen. In die uitzending heeft het Noordwijks CDA raadslid, mevrouw Zoetendaal,  onwaarheden verteld over hotel De Branding. Het hotel was geen opvang voor daklozen én de gemeente heeft het hotel gesloten vanwege het gebrek aan brandveiligheid. Het raadslid betoogde dat er in Noordwijk te weinig wordt gedaan aan het realiseren van sociale woningbouw en dat de oplossing hiervoor eenvoudige basale bouw  is die ook weer weggehaald kan worden. Het gemeentebestuur van Noordwijk zou dit volgens haar niet willen en ‘toont geen lef’.
Bouw semi permanente sociale huurwoningen.
Vervolgens stemt zij  -nota bene op dezelfde dag – TEGEN een voorstel in de raad voor het op korte termijn realiseren van ca. 60 semi-permanente sociale huurwoningen op de locatie Bronsgeest. 
Gemeente raad 15 februari jl. en de motie
Daarover wilden wij ná de tv-uitzending de discussie aangaan in de raad. Zij was niet bereid om in de gemeenteraad van gedachten te wisselen over haar uitlatingen in het tv-programma èn haar stemgedrag dat hier volkomen haaks op staat.
Helaas wilde zij uitsluitend een ‘formele’ verklaring afleggen. Daarbij gaf ze aan de discussie met de raad niet te willen voeren. Zij wilde geen uitleg in het openbaar geven over haar uitspraken in de uitzending van De Monitor en haar hiermee strijdige stemgedrag.
Het niet willen aangaan van de discussie over deze politieke aangelegenheid in de openbaarheid van de gemeenteraad heeft geleid tot de motie. Deze motie heeft dan ook NIETS te maken met het beperken van de vrijheid van meningsuiting.
Deze motie gaf aan dat
  • Wij als raad er gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn in de raad politieke aangelegenheden met elkaar te bespreken. Dus geen tendentieuze uitspraken doen in de media en deze vervolgens niet willen toelichten in een openbaar debat.
  • Acties die Noordwijk in een kwaad daglicht stellen worden door de raad afgekeurd. Dus niet willens en wetens op oneigenlijke gronden de gemeente Noordwijk in diskrediet brengen.
Deze motie is aangenomen door alle partijen, met uitzondering van VVD en CDA.
Vrijheid van meningsuiting
Kritisch zijn over het gemeentelijk beleid; dat kan, dat mag en dat moet. Laat daar geen enkele discussie over bestaan. Als er echter door een raadslid een tendentieus beeld van de gemeente Noordwijk wordt geschetst, op basis van onwaarheden en/of incomplete informatie, en zij daarover in de raad de discussie uit de weg gaat, dan vinden wij dat onjuist en onterecht. En dat heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting, maar alles met je taken en verantwoordelijkheden als raadslid. Zie de motie als een gedragscode dat je niet alleen in het openbaar je mening vrijelijk kan en mag verkondigen, maar dat je daar óók in de gemeentepolitiek over bevraagd kan worden en bereid moet zijn daar de discussie over aan te gaan.
Met PUUR vriendelijke groet,
Namens fractie,
Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter
1 maart 2018
 
LAAT ONS actueel blijven!