HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Brief aan burgemeester inzake strandnota30-1-2015
Op 30 januari 2015 heeft de fractie van PUUR Noordwijk een brief gezonden aan de burgemeester tevens voorzitter van de gemeenteraad van Noordwijk. Aanleiding was het antwoord van het college op de door Puur Noordwijk op 27 november 2014 gestelde vragen over de feest- en discoactiviteiten bij de strandpaviljoens.
 
Doel van de vragen was om inzicht te krijgen in het vastgestelde beleid ten aanzien van de secundaire activiteiten (bruiloften, congressen) in de (vaste) paviljoens gedurende de toegestane openingstijden. Hoe en op welke gronden verlenging van de sluitingstijden geregeld is en of het verkrijgen van een vergunning voor verlenging van de sluitingstijden beperkt is tot een maximum van x per jaar. En op welke wijze het vastgestelde beleid op het strand gehandhaafd wordt.
 
Op grond van de beantwoording door het college en de concept strandnota is de fractie tot de slotsom gekomen dat het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin helder aangeeft wat onder strandhoreca wordt verstaan en het secundaire activiteiten (bruiloften, congressen) duidelijk omschrijft. Café/bar, een bar-dancing, of dancing (discotheek) worden expliciet uitgesloten. Dat er nu secundaire activiteiten in de (vaste) strandpaviljoens worden georganiseerd die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. Daarnaast kunnen horecaondernemers een onbeperkt aantal aanvragen voor ontheffing van sluitingstijden indienen. De gemeente legt daarbij niet vast om wat voor soort ontheffing het gaat . Het haar dus niet bekend is voor welke activiteit en waarom een ontheffing sluitingstijd wordt aangevraagd. Er daardoor geen sprake kan zijn van structurele controle bij discofeesten door handhaving (ODWH) alsook door politie (die worden immers niet geïnformeerd door de gemeente). Dit in tegenstelling tot De Grent. De concept strandnota stelt dat het wenselijk is om op korte termijn met name het beleid ten aanzien van incidentele ontheffingen te herzien. Een integrale visie op de strandhoreca echter ontbreekt w.o. op de (on)wenselijkheid van discofeesten op het strand.

De fractie van PUUR NOORDWIJK wil graag dat er een integrale visie strandhoreca in de strandnota wordt opgenomen. Zodat er een discussie plaats gaat vinden over de (on)wenselijkheid van het al dan niet aanpassen van het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin, waardoor andere secundaire activiteiten, zoals discofeesten, wel of niet toegestaan zullen worden op het strand.  Er duidelijk beleid komt ten aanzien van de (on)mogelijkheden om ontheffing sluitingstijden aan te vragen. En ten aanzien van het aantal ontheffingen dat jaarlijks aangevraagd kan worden (een zogenaamde X-dagen regeling). Mocht de gemeenteraad besluiten om andere secundaire activiteiten w.o. bijvoorbeeld disco’s bij de (vaste) strandpaviljoens in het bestemmingsplan mogelijk te maken dan pleit PUUR NOORDWIJK  ervoor dat ook het aanvangstijdstip deurdicht voor De Grent opnieuw bekeken wordt. Om dit dan aan te laten sluiten bij de sluitingstijden (inclusief de ontheffingsmogelijkheid) van de strandpaviljoens. 

U vind onze brief aan burgemeester Jan Rijpstra hier.
De beantwoording van het college van onze ex artikel 46 vragen eind december 2014 vind u hier.
De brief van de vereniging strandpaviljoenhouder van eind november 2014 vind u hier.
De huidige APV vind u hier.
Een voorbeeld van recente discofeesten treft u hier.
 
LAAT ONS actueel blijven!