HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Afscheidsspeech gemeenteraad28-1-2015
Onze oud wethouder en gemeenteraadslid en mede oprichter van Puur Noordwijk Leon van Ast nam 28 januari 2015 in de gemeenteraad afscheid. Centraal stond zijn oproep tot politieke hygiëne en samenwerken, ongeacht of je coalitie of oppositie bent. Respecteer elkaars (andere) visie. Kiezers hebben hun stem uitgebracht omdat ze erop vertrouwen dat politici 'met elkaar' het mooiste dorp van Nederland nog mooier maken!

Hieronder de integrale tekst.

===
Geachte aanwezigen,

Het doet mij bijzonder goed door u Jan Rijpstra als onze kroonbenoemde burgemeester toegesproken te worden vanavond. Daar is door het voormalige college van B&W in opdracht van de gemeenteraad de afgelopen jaren keihard voor gestreden met de voormalig commissaris van de koning(in). Ik ben dan ook verheugd onder uw voorzitterschap vanavond mijn voorlopig laatste woorden als “Noordwijks” politicus tot u allen te mogen richten. 

Het is voor mij voorzitter dan ook een bijzondere avond omdat ik voorlopig afscheid neem van de lokale politiek. Dit nadat ik veel van mijn vrije tijd en avonduren de afgelopen 13 jaar ten dienste van de Noordwijkse gemeenschap heb gesteld. Het zal straks wel wennen zijn, maar nieuwe uitdagingen staan op mij te wachten en dat voelt goed. 

Bij een afscheidsspeech hoort evenwel ook een terugblik. 

U verwacht misschien daarin mijn hoogte en dieptepunten te horen…….waarbij ik alvast verklap dat de hoogtepunten royaal overheersen. 

U verwacht daarin ongetwijfeld ook een reflectie op en naar diegene die tijdens de verkiezingen ‘puur Noordwijk en ondergetekende in het bijzonder’ al dan niet anoniem probeerden te beschadigen. Daarvoor alles uit de kast haalden en wekelijks niet schroomde om de ene leugen na de andere te adverteren of op internet te publiceren. In de hoop de Noordwijkse kiezer te verleiden. Die liet zich echter niet gek maken en wederom stemde bijna 40% van de inwoners PUUR. Toch zal de champagne zoet gesmaakt hebben bij diegene die deze advertenties in hadden gezet toen ik mede vanwege die lastercampagne besloot te stoppen als wethouder. 

U verwacht wellicht zelfs te horen hoe het voelt op het laatste moment in de krant te lezen geen teamspeler te zijn terwijl ik met betrokken fractievoorzitter jarenlang intensief heb samengewerkt en slechts op één bekend dossier van mening verschilde. En zelfs ook een herhaald verzoek om over te stappen naar zijn partij serieus overwogen heb. Een vermeldenswaardig details is bovendien dat Puur Noordwijk een gemeenschappelijke coalitieadvertentie in de weekendkrant had gereserveerd om in het laatste weekend voor de gemeenteraadsverkiezingen met de coalitiepartijen “gezamenlijk” de behaalde successen te etaleren! 

Helaas werd (terwijl deze advertentietekst door de voormalige collegeploeg al was aangeleverd) de steun voor het aanleveren van die advertentie o.a. door zijn partij 2 dagen voor de finale aanlevertermijn opgezegd. Gerben van Duin en ik hebben ons zodoende nog halsoverkop op de foto laten zetten achterop een scooter van een ‘zorgengel’ alsook met hockeystick en voetbal bij de Noordwijkse hockey.

Maar voorzitter ik ga de verwachtingen eens niet invullen door verder over deze typische Noordwijkse spelletjes uit te wijden. Ook vanavond keer ik iedereen mijn wang toe, schud elke hand en blijf vergevingsgezind en daarmee dicht bij mijzelf. Een houding die ik van mijn moeder en overleden opa al jong meekreeg toen ik in hun voetsporen de lokale Noordwijkse politiek betrad. Een levensbeschouwing waarvoor ik beide tot op de dag van vandaag meer dan erkentelijk ben, net zoals voor de nooit afwezige support van mijn vader gedurende al die jaren.

Ik bedank dan ook iedereen die mij zijn stem en steun al die jaren heeft toevertrouwd. Alsook iedereen met wie ik heb samengewerkt of in mijn politieke functie heb mogen ontmoeten. Een bijzonder woord van dank gaat daarbij uit naar alle ambtelijk medewerkers, de griffie en Jack de Vos onze gemeentesecretaris in het bijzonder. 

Mijn waardering is groot voor al die jaren dat de ambtelijke organisatie mij in diverse rollen met onvoorwaardelijke loyaliteit heeft bijgestaan. Alsook voor hun blijvende inzet en enthousiasme om de altijd veranderende politieke visies van bestuurders, ook die van mij, naar eer en geweten te bedienen.

Ook alle politici met wie ik onze gemeente Noordwijk samen heb mogen besturen en aansturen bedankt! We hebben “met elkaar” heel veel goeds voor Noordwijk gerealiseerd! Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar de wethoudersploeg waarmee ik in 2010 startte. 

Oud CDA college Martijn Vroom, oud VVD college Leendert de Lange en mijn politieke vriend Gerben. Een wethoudersploeg met wie wij zij aan zij keihard hebben samengewerkt om Noordwijk zonder belastingverhogingen, maar met veel nieuwe ambities, door deze moeilijke crisisjaren heen te leiden. En dat is meer dan gelukt getuige de gezondheid van de gemeentebegroting en belangrijke investeringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Niet voor niets kregen wij van de toenmalige vice voorzitter van de gemeenteraad Jan de Ridder zelfs een eretitel opgeplakt als‘beste collegeploeg sinds de jaren zestig’. Een prestatie waar ik tot op de dag van vandaag trots op ben. 

En het geheim daarvan voorzitter is een simpele formule! Op de inhoud, ook naar elkaars portefeuilles toe, met elkaar met open vizier “samenwerken”! Dat creëerde een zeer vruchtbare werkomgeving van “vertrouwen” waar ook de toenmalige oppositie lange tijd aan heeft bijgedragen door constructief met ons samen te werken in plaats van slechts een strategie te hanteren die erop gericht is zoveel mogelijk het beeld van de zittende coalitie te beschadigen.

En voor die samenwerking burgemeester wil ik ook alle oud burgemeesters van Noordwijk bedanken onder wiens voorzitterschap ik, in de melodie van ons partijlied gezongen, 

het “mooooooiste dorp van heel Nederland”” 

jarenlang heb mogen dienen. Hans van der Sluijs, Harry Groen en waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker bedankt. Alsook u, voor uw hartelijke woorden zojuist.

Een speciaal woord van dank gaat tot slot uit naar de fractiegenoten van Puur Noordwijk en in het bijzonder oud fractievoorzitter Hak van Nes en onze huidige fractievoorzitter Taetske Visser-Danser. Alsook ben ik onze oud voorzitter Ruud Dessing erkentelijk en onze huidige voorzitter Rob Duijndam met wie ik mijn politiek carrière samen begon. En niet te vergeten Gerben van Duin, Hans Bakker alsook de rest van de fractieleden. 

Met elkaar hebben zij altijd een onvoorwaardelijk vertrouwen gehad en gehouden in mij. Hoe woest de zeeën ook waren en ongeacht het tijdstip waarop ik een beroep op hen deed. Er is tussen ons alsook binnen de fractie van PUUR NOORDWIJK ook altijd ruimte gebleven om PUUR vanuit de inhoud te blijven kijken alsook een luisterend doch kritisch OOR te bieden wanneer de situatie daarom vroeg.  

Dit vormt het fundament onder de aantrekkingskracht op ruim 4500 Noordwijkse kiezers die al twee verkiezingen van ons veruit de grootste politieke beweging van Noordwijk maakten. Al deze inwoners delen onze mening dat iedereen gelijk is in deze badplaats (en Noordwijk daarmee van ons ‘allemaal’ is en blijft)! 

Een politieke erfenis die ik, als mede oprichter van Puur Noordwijk, met gepaste trots en met vol vertrouwen bij de fractie, het bestuur en de beide wethouders achterlaat.  

Ik wens iedereen dan ook veel succes voorzitter, oppositie en coalitie! Waarbij ik langs deze weg uw nieuwjaarsoproep nogmaals van harte ondersteun om als ‘team Noordwijk’ met elkaar de samenwerking aan te gaan, ongeacht of je in het wethoudersbankje plaatsneemt of niet. 

Wees scherp op de inhoud daar waar meningen verschillen. Maar beschuldig niet als iemands inhoudelijke mening van de jouwe afwijkt. En ga ook niet gelijk uit van te kwader trouw handelen. Blijf mild en verbindend met elkaar samenwerken want daar hebben de inwoners van Noordwijk de diverse politieke partijen hun stem voor toevertrouwd. 

Het gaat u allen, hopelijk in volle gezondheid, goed. 

Nogmaals bedankt voor de mooie jaren en tot ziens!
LAAT ONS actueel blijven!