HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Deur-dicht-beleid Grent naar 2 uur tijdens Horesca strandfestival2-4-2015
Dankzij diverse (artikel 46) vragen van PUUR NOORDWIJK heeft de burgemeester eindelijk aangegeven voornemens te zijn tijdens de Horesca Beach party's op 4/5 juli en 22/23 augustus het deur-dicht-beleid op de Grent te verruimen tot 02.00 uur. Daarmee wordt een eerste invulling gegeven aan onze wens om een eerlijker horeca speelveld te creëeren tussen de strandpaviljoens, de horeca op de boulevards alsook op de Grent.

PUUR NOORDWIJK vond het al meerdere jaren oneerlijk dat de Grent ondernemers tijdens de Horesca avonden vanaf 01.00 uur niemand meer naar binnen mochten laten wegens het deur-dicht-beleid terwijl juist op die avonden, na het sluiten van de strandfeesten, het stap publiek pas later op de avond naar de Grent trok. Betrokken ondernemers werden daardoor met een aanzienlijke kostenpost geconfronteerd omdat hun klanten eerste de strandfeesten bezochten en daarna niet meer naar binnen mochten worden gelaten. Alsook werd daarmee het uitgaanspubliek op het strand de kans ontnomen de avond op de Grent op passende wijze af te sluiten. Wij zijn dan ook blij de burgemeester overtuigd te hebben het deur-dicht-beleid te verruimen tot 02.00 uur voor deze avonden.

Wel blijft PUUR NOORDWIJK zeer kritisch over de tendens dat los van de Horesca avonden diverse strandtenten steeds vaker worden gebruikt als discotheek. Zoals ook uit de beantwoording van het college van B&W blijkt is dit gebruik "in strijd met het bestemmingsplan" dat nadrukkelijk het gebruik als discotheek uitsluit.

Onze fractie zal zich dan ook beraden of de huidige stellingname van het college, dat gelet op het incidentele karakter van de afwijkingen van gebruik van strandtenten als discotheek dit niet strafbaar/handhaafbaar is, aanvullende vragen behoeft. Daarbij zullen wij meenemen dat het college tevens bevestigd heeft dat in theorie strandpaviljoen houders een 'oneindig aantal' ontheffingen sluitingstijd kunnen aanvragen. De zogenaamde X-dagen regeling blijkt daarmee niets meer te zijn dan een wassen neus zonder formele borging. Daar gaan en zullen we wat aan doen. Wordt vervolgd!

Lees hier de beantwoording van de burgemeester van Noordwijk op onze brief (met onder vraag 6 en 8 de bevestiging dat een discotheek in strijd is met het bestemmingsplan en onder vraag 14 het voornemen van de burgemeester tot ontheffing van het deur-dicht-beleid voor de Grent).     
LAAT ONS actueel blijven!