Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Beste lezer

​In deze Nieuwsflash blikt de fractie van PUUR Noordwijk terug op de raad van 9 april jl. Op deze avond werd er voor het eerst vergaderd volgens de nieuwe werkwijze. Er waren Informerende sessies, Oordeelvormende sessies en uiteindelijk de Besluitvormende sessie: de Raadsvergadering. Wij willen je via deze Nieuwsflash informeren en inzicht geven in wat er speelt in de Noordwijkse politiek. Het informeren van jou als onze achterban vinden wij belangrijk en doen we met plezier. Dit past bij de bewonerscultuur waar PUUR in de gemeenteraad voor staat.
Wij zijn van mening dat bij de besluiten die genomen worden, het algemeen belang van Noordwijk en haar inwoners voorop behoort te staan. Voor ons staat de vraag: “Wat heeft de Noordwijker eraan?” dan ook altijd centraal bij elk te nemen besluit.

Graag betrekken wij jou bij de door ons te nemen besluiten. Jouw inbreng is onontbeerlijk. Het team van PUUR Noordwijk wil graag dat je met haar meedenkt. Aarzel dan ook niet om ons met vragen, opmerkingen en suggesties over beleid te benaderen. Dit kan per mail (voornaam fractielid@puurnoordwijk.nl) of via info@puurnoordwijk.nl, en natuurlijk per telefoon.
Tevens kun je altijd inlopen tijdens het fractieoverleg. Dit vindt plaats op de maandag vooraf gaande aan de raadsbijeenkomst van donderdag in de kamer van Gerben van Duin (gemeentehuis).

Met PUUR vriendelijke groet,

Het Team PUUR Noordwijk:
Taetske Visser-Danser, Carla Versteege, Cock Jue, Arjan van den Akker, Daniëlle Brink, Dirk Klinkenberg, Joke van der Zanden, Jacques Elvader, Bene Timmer, Gerben van Duin en Hans Bakker.
 
Tijdens de Informatiesessie stond Zorgvilla Christina (huidige Hotel De Branding) op de agenda.  Bij een informatiesessie zit er van iedere politieke partij één persoon aan tafel. 
In de oordeel vormende sessie stond de ‘Startnotitie van de Omgevingsvisie’ op de agenda. De startnotitie is de basis voor de Omgevingsvisie.
Op de agenda van de raadsvergadering stond dit onderwerp als hamerstuk. Echter de recente brief van de huurder van een deel van het kantoorpand deed de discussie opnieuw oplaaien.
 
De fractie van PUUR Noordwijk heeft een aantal mondelinge vragen gesteld aan het college, de vragen en bijbehorende antwoorden leest u hieronder.
 
 
AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE