Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Beste lezer,

Hierbij ontvang je de Nieuwsflash van PUUR NOORDWIJK naar aanleiding van de raadsvergadering van 29 januari jl.

De Nieuwsflash maakt onderdeel uit van onze maandelijkse communicatie waarin de fractie uitleg geeft van de door haar gevaren politieke koers. Op deze manier houden wij je op de hoogte van wat er speelt in de Noordwijkse politiek.

PUUR NOORDWIJK hecht grote waarde aan de bewonerscultuur. Dat betekent voor de fractie dat het algemeen belang van Noordwijk, van inwoners en ondernemers voorop staat. Bij elk te nemen raadsbesluit stellen wij ons dan ook de vraag “Wat heeft de Noordwijker eraan?”

Het team van PUUR NOORDWIJK dat actief is op het gemeentehuis bestaat uit 7 raadsleden, 2 commissieleden en 2 wethouders. Dagelijks vol enthousiasme aan de slag voor Noordwijk en haar inwoners. Met OOG & OOR voor wat er leeft onder de Noordwijkse inwoners. Jouw inbreng is hierbij voor de fractie van groot belang. Blijf ons daarom informeren en ondersteunen. Aarzel niet om ons met vragen, opmerkingen en suggesties voor beleid te benaderen. Dit kan per mail (
voornaam@puurnoordwijk.nl) of via info@puurnoordwijk.nl, via onze website en natuurlijk per telefoon.

Ook zonder specifieke vragen of opmerkingen ben je vrijdag 7 februari a.s. weer welkom op de OOG & OOR Ochtend om 10.30 uur in ’t Trefpunt. Daarnaast staat de deur van het gemeentehuis, waar PUUR NOORDWIJK iedere 1e en laatste maandag van de maand om 20.00 uur fractieoverleg heeft, altijd voor je open.

Met PUUR vriendelijke groet,

Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter
De PUUR GRIJS & WIJS Ochtend van 27 januari werd druk bezocht. Na een introductie door Hak van Nes was het woord aan de volgende sprekers. Bertina van Riek van Buurtzorg. Buurtzorg bestaat uit een team van hoog gekwalificeerde professionals die zorg en verpleging aan huis leveren. Doordat er geen management niveau is zijn de lijnen kort en kan hierdoor bespaard worden op de kosten. Ook is de zorg veel persoonlijker omdat met vaste zorgteams gewerkt wordt.
De mondelinge vragen van PUUR NOORDWIJK hadden betrekking op het ontbreken van bewegwijzering naar het Koopcentrum in de Kerkstraat. 
De fractie bij monde van Erwin van der Aart diende een motie in waarin het college verzocht werd met onmiddellijk ingang de situatie op te lossen met de onbekendheid van de verschillende parkeertarieven langs de Huis ter Duinstraat.
In het belang van de gemeente Noordwijk wordt de gemeenteraad al sinds 2010 af en toe in beslotenheid door het college van B&W nauwkeurig op de hoogte gehouden over de voortgang van het project BloemenZee. 
Op grond van een rapport door Stichting Maatschappij en Veiligheid in relatie tot het incident op de Grent van 18 augustus 2012 heeft de burgemeester aangegeven graag hierop het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan in een volgende raadsvergadering.
AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE