HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
2014-20182010-2014ProgrammaMijn prioriteitenWat ontbreekt?
Laat de belastingdruk voor de Noordwijkse inwoners omlaag gaan
Er is bijna 6 miljoen euro structureel bezuinigd zonder dat de woonlasten zijn verhoogd. Daarvan is het merendeel door de gemeente intern bezuinigd, o.a. door te korten op inhuur externe ambtenaren. Ook is de afvalstoffenheffing met 50 omlaag gegaan en kregen alle Noordwijkse huishoudens in 2013 een eenmalige lastenverlichting van 50.
Wat heeft de Noordwijkse inwoner eraan?