HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
Nieuw?BestuurANBIVerkiezingsprogramma
Nadenken over hoe Noordwijk er over 10 jaar uit ziet is prettig. Laat even de huidige situatie los en richt je OOG & OOR vooral op de zaken die je als inwoner belangrijk vindt en tevreden maken. Zo creëer je JOUW kijk op Noordwijk. Dat beeld proberen vele anderen (inwoners, toeristen, bestuur, gemeenteraad, provincie, etc.) te beïnvloeden. Want je bent niet de enige die onze toekomst maakt. Dat doen we samen. Dat betekent per definitie “geven en nemen”. Je geeft wat en je krijgt wat. Soms meer dan je had verwacht.

In ons verkiezingsprogramma voor de peridoe 2014-2018 beschrijven we daarom eerst waarom wij geloven in politiek die PUUR LOKAAL is. Dat doen wij onder andere door uit te leggen dat wij met HOREN en ZIEN onze OOG & OOR politiek verder activeren. En met BEREIKEN juist onze lokale identiteit en betrokkenheid verder versterken en benadrukken. Dat wij onze succesvolle politiek enkel dakzij onze verbinding met de inwoners van Noordwijk kunnen realiseren.

Daarvoor is een lange termijn visie noodzakelijk. Een "toekomstbeeld Noordwijk 2025" als visie zoals wij Noordwijk graag ZIEN op de lange termijn. Dat BEREIKEN we met "drie leidende pijlers" die als fundering voor dit toekomstbeeld dienen. Op basis van deze leidende pijlers komen onze "concrete doelstellingen" voor de komende periode. Dat wat op korte en middellange termijn ons streven is en wat PUUR NOORDWIJK wil realiseren. Onze Standpunten zijn daar een beknopte samenvatting daarvan en vormden onze inzet bij de gemeenteraadverkiezingen 2014.

Dit alles maakt een uitgebreidt en gebalanceerd verkiezingsprogramma 2014-2018 welke de basis zal vormen voor al ons handelen de komende vier jaar. Daarbij zullen we, zoals de Noordwijkers van ons gewend zijn geweest de afgelopen periode, elke drie maanden via advertenties ook verslag uitbrengen van onze voortgang op genoemde punten.

Nieuwsgierig, download dan ons verkiezingsprogramma 2014-2018 HIER. 

Omdat wij ook PUUR TRANSPARANT zijn kun je ons oude verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014 ook nog bekijken. Deze kun je HIER nog downloaden. 

Tot slot stellen wij jouw mening en standpunten enorm op prijs. Reageer dus op ons verkiezingsprogramma! Dat kan via onze Fractie of onze Kandidaten
Laat ... blijven!