HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
Nieuw?BestuurANBIVerkiezingsprogramma
Het bestuur van PUUR NOORDWIJK is belast met het bestuur en de algemene leiding van de kiesvereniging. Het partijbestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden en wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is herbenoembaar voor maximaal een periode van vier jaar door de leden van PUUR NOORDWIJK. Het partijbestuur vormt de onmisbare schakel tussen fractieleden en de leden van de kiesvereniging en zet zich daarnaast in voor het zo optimaal functioneren van het openbaar bestuur in Noordwijk.

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@puurnoordwijk.nl en vergadert ongeveer om de drie maanden. De samenstelling van het bestuur van PUUR NOORDWIJK is als volgt:

Voorzitter, Hak van Nes
Penningmeester, John van Zwet
Secretaris, Jeanet Schouten
Laat Noordwijk bestuurbaar blijven!