HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
2014-20182010-2014ProgrammaMijn prioriteitenWat ontbreekt?
Zomerhuisjes
Zomerhuisjes zijn erg belangrijk voor onze gemeente. Ze vervullen sinds begin jaren vijftig een belangrijke rol als tijdelijke woonruimte voor onze starters. Daarnaast zijn eigenaren veelal afhankelijk van de inkomsten voor de financiering van hun hypotheek. Het merkwaardige is echter dat zomerhuisjes o.b.v. hun bestemming bijgebouwen zijn en hebben dus geen officiële woonbestemming hebben. Daardoor kunnen huurders geen huursubsidie aanvragen, ontbreekt de mogelijkheid voor een parkeerkaart in aanmerking te komen en waren de zomerhuisjes niet gecontroleerd op (brand)veiligheid. Bij het actualiseren van de bestemmingsplannen in 2012 werd daarom de mogelijkheid door de gemeente geboden deze alsnog te legaliseren. Zodat eigenaar en huurder alsnog bovenstaande zekerheden konden verkrijgen. Alle zomerhuisjes zijn gecontroleerd op (brand)veiligheid en daar waar nodig werden aanpassingen verricht. 

Veel van de zomerhuisjes zijn in toen ook naar volle tevredenheid gelegaliseerd met een woonstatus. Helaas bleek het verkrijgen van een officiële woonstatus voor een aantal eigenaren ongewenste consequenties met zich mee te brengen. Waaronder die van de status als tweede woning voor de inkomstenbelasting (met een beperking van de hypotheekrenteaftrek tot gevolg). PUUR NOORDWIJK kiest er daarom  voor de nog niet gelegaliseerde zomerhuisjes met rust te laten totdat Noordwijk verplicht wordt gesteld deze te legaliseren. Mocht dat gebeuren dan zullen wij maximaal meedenken met de eigenaren om de financiële en juridische implicaties zo min mogelijk te laten zijn. Daarbij zullen wij in Den Haag tevens een uitzonderingspositie via overgangsrecht bepleiten gelet op de historie van de zomerhuisjes in onze gemeente.
Wat heeft de Noordwijkse inwoner eraan?