HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
2014-20182010-2014ProgrammaMijn prioriteitenWat ontbreekt?
Duurzaam/groen
Koerster en bescherm de grote waarde van groen, open ruimtes en een duurzame leefomgeving. Rond en in Noordwijk bevindt zich het grootste natuur- en wandelgebied van de Randstad. Duinen, strand, zee, bos en bollenvelden moeten worden beschermd tegen oprukkende activiteiten die schade toebrengen. Groen in wijken handhaven en versterken. Als kap noodzakelijk is, dan is herbeplanting verplicht. Windmolens voor onze kust alleen als ze onzichtbaar zijn aan de horizon! Onze voorkeur gaat echter uit naar zonne energie.
Wat heeft de Noordwijkse inwoner eraan?