HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
2014-20182010-2014ProgrammaMijn prioriteitenWat ontbreekt?
Sociaal/zorg
Zelfredzaamheid staat centraal in ons beleid. Geef inwoners zoveel mogelijk zelf de regie. De gemeente heeft een ondersteunende rol ook als het om preventieve maatregelen gaat. Voor kwetsbare groepen stelt de gemeente hulp en ondersteuning ruimhartig beschikbaar. Iedereen doet in Noordwijk mee. Goede lokale zorg is daarbij essentieel. Begrijpelijk, toegankelijk en dichtbij. Optimaal samenwerken met bestaande lokale zorgnetwerken. WMO- en zorggelden worden geoormerkt en worden besteed aan zorg voor onze Noordwijkers.
Wat heeft de Noordwijkse inwoner eraan?